08:20 | 20/11/2023
Loading...

Máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC?

Cho hỏi: Máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC? Câu hỏi của anh Thanh (Quảng Ngãi)

Máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC?

Căn cứ theo tiết 2.2.1 Tiểu mục 2.2 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC quy dịnh kỹ thuật cụ thể như sau:

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Tài liệu viện dẫn
TCVN 4757-89: Máy phát điện đồng bộ công suất lớn hơn 110 KW - Yêu cầu kỹ thuật chung.
TCVN 4758-89: Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 KW - Yêu cầu kỹ thuật chung.
2.2. Các yêu cầu
2.2.1. Yêu cầu về máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia
2.2.1.1. Về chất lượng
Máy phát điện nhập kho DTQG phải là máy mới chưa qua sử dụng, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và tính đồng bộ. Ắc quy theo máy phát điện (nếu có) phải là ắc quy khô chưa đổ điện dịch.
2.2.1.2. Về kiểu máy
Máy phát điện nhập kho DTQG là máy phát đồng bộ 3 pha, động cơ sơ cấp là động cơ đốt trong. Công suất danh định của máy phát lựa chọn theo yêu cầu nhiệm vụ DTQG. Các yêu cầu kỹ thuật chung phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4757-89 và TCVN 4758- 89.
2.2.1.3. Tính đồng bộ
Máy phát điện nhập kho DTQG phải đảm bảo yêu cầu hợp bộ TCVN 4757-89, cụ thể phải có: Tủ bảng điện, bộ phận dự phòng, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ để sửa chữa nhỏ phù hợp với từng kiểu máy được nhà sản xuất quy định.
2.2.1.4. Điều kiện bảo hành
Máy phát điện nhập kho DTQG yêu cầu được bảo hành tối thiểu 24 tháng, tính từ thời điểm giao nhận máy với điều kiện tuân thủ các quy định về vận chuyển, bảo quản kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.
...

Theo đó, máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC như sau:

[1] Về chất lượng

Máy phát điện nhập kho DTQG phải là máy mới chưa qua sử dụng, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và tính đồng bộ. Ắc quy theo máy phát điện (nếu có) phải là ắc quy khô chưa đổ điện dịch.

[2] Về kiểu máy

Máy phát điện nhập kho DTQG là máy phát đồng bộ 3 pha, động cơ sơ cấp là động cơ đốt trong. Công suất danh định của máy phát lựa chọn theo yêu cầu nhiệm vụ DTQG. Các yêu cầu kỹ thuật chung phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4757-89TCVN 4758- 89 (đã hết hiệu lực).

[3] Tính đồng bộ

Máy phát điện nhập kho DTQG phải đảm bảo yêu cầu hợp bộ TCVN 4757-89, cụ thể phải có: Tủ bảng điện, bộ phận dự phòng, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ để sửa chữa nhỏ phù hợp với từng kiểu máy được nhà sản xuất quy định.

[4] Điều kiện bảo hành

Máy phát điện nhập kho DTQG yêu cầu được bảo hành tối thiểu 24 tháng, tính từ thời điểm giao nhận máy với điều kiện tuân thủ các quy định về vận chuyển, bảo quản kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

Máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC?

Máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC? (Hình từ Internet)

Khi kiểm tra giao nhận nhập kho dự trữ quốc gia đối với máy phát điện nhập khẩu phải có những hồ sơ gì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC?

Theo tiểu tiết 3.1.1.1 tiết 3.1.1 Tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC quy định khi kiểm tra giao nhận nhập kho dự trữ quốc gia đối với máy phát điện nhập khẩu phải có những hồ sơ sau đây:

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, chứng nhận lô máy phát điện bảo đảm các tiêu chuẩn về: Chủng loại, tính đồng bộ và các yêu cầu kỹ thuật do cơ quan kiểm tra chất lượng có thẩm quyền Nhà nước Việt Nam cấp.

- Giấy xác nhận xuất xứ hàng hóa, xác định rõ nguồn gốc lô máy phát do phòng Thương mại và Công nghiệp nước sản xuất hoặc lắp ráp loại máy phát điện đó cung cấp.

- Giấy chứng nhận chất lượng, biên bản thử điển hình lô máy và biên bản thử xuất xưởng từng máy của nhà chế tạo hoặc lắp ráp (số lượng máy phát điện được tiến hành thử xuất xưởng do thỏa thuận giữa bên mua và cung cấp).

- Bản kê chi tiết các phụ kiện kèm theo từng máy phát điện của nhà sản xuất.

- Phiếu bảo hành máy phát điện bao gồm: Các thông tin về quyền lợi, phạm vi và địa chỉ của đơn vị được uỷ quyền cung cấp dịch vụ bảo hành có ở trong nước;

- Tài liệu kỹ thuật về cấu tạo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng kèm theo từng máy. Ngoài tài liệu của nhà sản xuất, đơn vị bán hàng có trách nhiệm cung cấp thêm một bản dịch tiếng Việt.

- Đối với máy phát điện được lắp ráp hoặc liên doanh sản xuất trong nước phải có đủ hồ sơ theo các nội dung của tiểu tiết 3.1.1.1 tiết 3.1.1 Tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC (trừ 3.1.1.1.2).

Phương tiện vận chuyển máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC?

Căn cứ theo Tiểu mục 3.2 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC quy định về quản lý chất lượng như sau:

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
...
3.2. Vận chuyển, bốc dỡ
3.2.1. Phương tiện dùng vận chuyển máy phát điện phải có mui bạt sạch che mưa, nắng. Không được chở máy phát điện cùng với các vật liệu dễ cháy nổ hoặc hoá chất gây ăn mòn. Không vận chuyển máy phát khi trong thùng chứa còn nhiên liệu.
Đối với các máy phát điện có bánh lốp, khi vận chuyển phải dùng càng kéo cứng; tránh mọi va đập trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ.
3.2.2. Căn cứ trọng lượng, kích thước từng loại máy phát điện khác nhau, lựa chọn phương tiệc bốc dỡ phù hợp (cơ giới, bán cơ giới, thủ công) đảm bảo an toàn khi nâng hạ, vận chuyển và kê xếp máy trong kho.
Các vị trí quy định đặt móc cáp nâng, hạ phải theo chỉ dẫn ghi trên máy phát điện hoặc chỉ dẫn trong tài liệu kèm theo máy. Không làm bẹp méo, gẫy vỡ chi tiết máy trong quá trình bốc xếp. Không nâng hạ máy phát khi thùng chứa có nhiên liệu bên trong.
...

Như vậy, theo quy định trên thì Phương tiện vận chuyển máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia phải đảm bảo có mui bạt sạch che mưa, nắng. Không được chở máy phát điện cùng với các vật liệu dễ cháy nổ hoặc hoá chất gây ăn mòn.

Không vận chuyển máy phát khi trong thùng chứa còn nhiên liệu.

Đối với các máy phát điện có bánh lốp, khi vận chuyển phải dùng càng kéo cứng; tránh mọi va đập trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp mới nhất về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà chua theo QCVN 01-70:2011/BNNPTNT được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kíp nổ vi sai phi điện phải đáp ứng quy định kỹ thuật theo QCVN 07:2012/BCT như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè theo QCVN 01-118:2012/BNNPTNT như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình kỹ thuật khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống su hào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-88:2012/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp lọc hoá dầu được tính như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2010/BTNMT?
Hỏi đáp Pháp luật
Phương pháp thử đối với cà phê nhân được quy định như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–26:2010/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Ruộng sản xuất củ giống khoai tây phải được cách ly như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-52:2011/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Sàn làm việc thao tác treo để đảm bảo an toàn lao động phải đáp ứng những yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nước đá thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-08:2009/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trồng trong khu cách ly kiểm dịch thực vật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-116:2012/BNNPTNT?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào