07:25 | 19/11/2023
Loading...

Sau cải cách tiền lương, công chức nào được nhận mức lương 21 triệu đồng 01 tháng?

Cho tôi hỏi tôi có nghe thông tin sau khi cải cách tiền lương thì công chức có thể nhận mức lương lên đến 21 triệu đúng không? Mong được giải đáp thắc mắc!

Sau cải cách tiền lương, công chức nào được nhận mức lương 21 triệu đồng 01 tháng?

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng:

- Vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng;

- Vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng;

- Vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng

- Vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Hệ số lương của từng đối tượng công chức viên chức được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương cao nhất của công chức hiện nay là công chức chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10,0. Tiền lương của nhóm này đang là 18 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Theo đó, nếu tăng hệ số 10 lên 12 thì mức lương của chuyên gia cao cấp sẽ tăng lên khoảng hơn 21 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Sau cải cách tiền lương, công chức nào được nhận mức lương 21 triệu đồng 01 tháng?

Sau cải cách tiền lương, công chức nào được nhận mức lương 21 triệu đồng 01 tháng? (Hình từ Internet)

Tiếp tục tăng lương thêm 7%/năm từ 2025?

Từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Tức là sau khi thực hiện cải cách tiền lương có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành thì hàng năm công chức, viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%.

Việc tăng lương thêm 7% để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP và được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp.

Cải cách tiền lương bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ công chức viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước?

Theo Tiểu mục 4 Mục 3 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về việc thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách nhằm cải cách tiền lương như sau:

[1] Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

[2] Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

[3] Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

[4] Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Mục tiêu cải cách tiền lương đến năm 2030 là gì?

Theo tiết 2.2 Tiểu mục 2 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về mục tiêu cụ thể như sau:

[1] Đối với khu vực công

- Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

[2] Đối với khu vực doanh nghiệp

- Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

- Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Như vây, mục tiêu đến năm 2023, sau khi cải cách tiền lương thì: Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là tiền lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cải cách tiền lương

Chu Tường Vy

Cải cách tiền lương
Hỏi đáp mới nhất về Cải cách tiền lương
Hỏi đáp Pháp luật
Hệ số lương là gì? Có còn quy định hệ số lương sau khi thực hiện cải cách tiền lương hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương mới của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo và giữ chức vụ lãnh đạo sau cải cách như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương mới của công an, quân đội sau khi cải cách còn giữ hệ số lương như hiện nay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lương thấp nhất của giáo viên khi cải cách tiền lương là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương sĩ quan quân đội khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
03 bảng lương mới được áp dụng từ ngày 01/7/2024 khi cải cách tiền lương áp dụng với lực lượng vũ trang?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương giáo viên sau cải cách tiền lương áp dụng từ 01/07/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng nào không được tăng lương hưu 2024 sau cải cách tiền lương?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức có bảng lương mới của cán bộ công chức sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 hay chưa?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cải cách tiền lương có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào