19:00 | 17/11/2023
Loading...

Đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư được áp dụng trong các trường hợp nào?

Xin cho tôi hỏi, đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư được áp dụng trong các trường hợp nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư được áp dụng trong các trường hợp nào?

Căn cứ quy định Điều 38 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định về đàm phán cạnh tranh như sau:

Đàm phán cạnh tranh
Đàm phán cạnh tranh được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
1. Có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự;
2. Dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;
3. Dự án ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư hay gọi là đầu tư theo phương thức PPP là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.

Theo như quy định thì đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự;

- Dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;

- Dự án ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư được áp dụng trong các trường hợp nào?

Đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư được áp dụng trong các trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đàm phán cạnh tranh đối với dự án nào?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 21 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định về quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP như sau:

Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP
1. Nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật PPP và Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
2. Cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đàm phán cạnh tranh đối với:
a) Dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;
b) Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (sau đây gọi là dự án ứng dụng công nghệ mới).
.....

Như vậy, cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đàm phán cạnh tranh đối với:

- Dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;

- Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (sau đây gọi là dự án ứng dụng công nghệ mới).

Nguyên tắc đàm phán cạnh tranh được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 47 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định về tổ chức đàm phán cạnh tranh như sau:

Tổ chức đàm phán cạnh tranh
1. Nguyên tắc đàm phán cạnh tranh
a) Bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan. Việc đàm phán phải căn cứ theo yêu cầu của hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ dự đàm phán và các tài liệu giải thích, làm rõ của các nhà đầu tư;
b) Không tiết lộ thông tin hồ sơ dự đàm phán, nội dung đàm phán của nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác, trừ các thông tin được công khai khi mở hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm;
c) Cho phép nhà đầu tư điều chỉnh nội dung đề xuất về mặt kỹ thuật, tài chính - thương mại nhằm mục đích duy nhất là đưa ra được giải pháp triển khai thực hiện dự án mang lại hiệu quả cao hơn;
d) Không dẫn đến thay đổi các nội dung của quyết định chủ trương đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật PPP, trừ trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 18 của Luật PPP;
đ) Không ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào của cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu đối với các nội dung nhà đầu tư đã chào khi tham gia đàm phán; không loại bỏ nhà đầu tư trong quá trình đàm phán.
....

Như vậy, nguyên tắc đàm phán cạnh tranh được quy định như sau:

- Bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan. Việc đàm phán phải căn cứ theo yêu cầu của hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ dự đàm phán và các tài liệu giải thích, làm rõ của các nhà đầu tư;

- Không tiết lộ thông tin hồ sơ dự đàm phán, nội dung đàm phán của nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác, trừ các thông tin được công khai khi mở hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm;

- Cho phép nhà đầu tư điều chỉnh nội dung đề xuất về mặt kỹ thuật, tài chính - thương mại nhằm mục đích duy nhất là đưa ra được giải pháp triển khai thực hiện dự án mang lại hiệu quả cao hơn;

- Không dẫn đến thay đổi các nội dung của quyết định chủ trương đầu tư theo quy định,

Trừ trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 18 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020;

- Không ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào của cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu đối với các nội dung nhà đầu tư đã chào khi tham gia đàm phán; không loại bỏ nhà đầu tư trong quá trình đàm phán.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Nhà đầu tư

Đinh Khắc Vỹ

Nhà đầu tư
Hỏi đáp mới nhất về Nhà đầu tư
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất có được miễn ký quỹ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư có được sử dụng nguồn vốn vay bằng đồng Việt Nam từ tổ chức tín dụng để mua ngoại tệ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư thực hiện lập và gửi cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư các loại báo cáo nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu nào trong bảo đảm đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư có được đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại các dự án đầu tư của mình ở nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư tại Việt Nam phải thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trước bao nhiêu ngày?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ đầu tư và nhà đầu tư khác nhau như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được áp dụng năm 2024?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào