05:35 | 18/11/2023
Loading...

Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất? Công tác quản lý chất lượng môi trường đất được quy định thế nào?

Cho tôi hỏi, ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất? Công tác quản lý chất lượng môi trường đất được quy định thế nào? Câu hỏi từ chị Hà Anh - Bình Định

Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất?

Căn cứ Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường đất như sau:

Trách nhiệm bảo vệ môi trường đất
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:
a) Quy định chi tiết tiêu chí xác định, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất theo mức độ ô nhiễm;
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này; tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất;
c) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này;
d) Tổng hợp danh mục các khu vực ô nhiễm môi trường đất; xây dựng, cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và công bố thông tin về các khu vực ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi cả nước.
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an ninh và khu vực khác theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm;
b) Xử lý khu vực ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này;
c) Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các khu vực có dấu hiệu ô nhiễm môi trường đất liên tỉnh, khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng;
d) Cập nhật thông tin về khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

Quy định chung về bảo vệ môi trường đất
1. Quy hoạch, kế hoạch, dự án và hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất, có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ môi trường đất.
2. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra.
3. Nhà nước xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất ở khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ môi trường đất.

Như vậy, trách nhiệm bảo vệ môi trường đất gồm:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an ninh và khu vực khác theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất

Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất? Công tác quản lý chất lượng môi trường đất được quy định thế nào?

Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất? Công tác quản lý chất lượng môi trường đất được quy định thế nào? (Hình từ Internet)

Công tác quản lý chất lượng môi trường đất được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 17 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về quản lý chất lượng môi trường đất như sau:

- Chất lượng môi trường đất phải được điều tra, đánh giá, phân loại và công khai thông tin theo quy định của pháp luật.

- Khu vực đất có nguy cơ ô nhiễm phải được theo dõi và giám sát.

- Khu vực ô nhiễm môi trường đất phải được điều tra, đánh giá, khoanh vùng, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất.

- Vùng đất bị ô nhiễm dioxin có nguồn gốc từ chất diệt cỏ dùng trong chiến tranh, thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu và chất độc hại khác phải được điều tra, đánh giá, khoanh vùng và xử lý bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất là gì?

Căn cứ theo Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất như sau:

- Quy hoạch, kế hoạch, dự án và hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất, có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ môi trường đất.

- Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra.

- Nhà nước xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất ở khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm.

- Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ môi trường đất.

Tiêu chí phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất là gì?

Tại Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đưa ra định hướng về phân loại ô nhiễm môi trường đất như sau:

- Khu vực ô nhiễm môi trường đất là khu vực trong đó đất có chất ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

- Tiêu chí phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất bao gồm: nguồn ô nhiễm, khả năng lan truyền, đối tượng chịu tác động.

- Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo các mức độ: ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng và ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Hiền

Bảo vệ môi trường
Hỏi đáp mới nhất về Bảo vệ môi trường
Hỏi đáp Pháp luật
Làm việc cho công ty môi trường thì có phải đóng nộp quỹ phòng chống thiên tai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc bảo vệ cây xanh đô thị được quy định như thế nào? Trồng cây xanh đô thị không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật bị xử phạt ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
Biện pháp bảo vệ cây xanh và duy trì cây xanh đô thị được thực hiện thông qua các hoạt động nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sàn giao dịch tín chỉ carbon là gì? Việt Nam sẽ vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội nghị COP là gì? Mục đích của ứng phó với biến đổi khí hậu là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất thí điểm cơ chế chi trả tín chỉ các bon dựa vào kết quả cho vùng chuyên canh?
Hỏi đáp Pháp luật
Phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất? Công tác quản lý chất lượng môi trường đất được quy định thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tại sao phải bảo vệ môi trường nước? Quy định bảo vệ môi trường nước biển như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định về thu gom rác thải sinh hoạt như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bảo vệ môi trường có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào