08:20 | 18/11/2023
Loading...

Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Cho tôi hỏi hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện vào tháng mấy? Hồ sơ hoàn thuế cần chuẩn bị giấy tờ gì? (Câu hỏi của anh Nguyên - Thái Bình)

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn thuế TNCN trong các trường hợp dưới đây:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy? (Hình từ Internet)

Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Căn cứ theo Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

Hoàn thuế
1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 về kỳ tính thuế như sau:

Kỳ tính thuế
1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:
a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;
......

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 45 Thông tư 80/2021/TT-BTC có quy định như sau:

Giải quyết hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa
1. Xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn
....
đ) Đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện tổng hợp số phải nộp, đã nộp của người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế phát sinh tại các cơ quan thuế trên toàn quốc để xác định số tiền nộp thừa theo quyết toán thuế.

Theo Mục 5 Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN như sau:

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ
Căn cứ Quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:
- Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Thông qua quy định trên, có 02 hình thức đăng ký hoàn thuế bao gồm: hoàn thuế trực tiếp với cơ quan thuế và hoàn thuế thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN cho nên cá nhân đủ điều kiện hoàn thuế có thể thực hiện thủ tục bất cứ vào thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế.

Thực tế, thời gian thực hiện đăng ký hoàn thuế TNCN sẽ cùng với thời gian quyết toán thuế TNCN cụ thể như:

[1] Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc trường hợp hoàn thuế trực tiếp tại cơ quan thuế (là cá nhân thuộc diện khai thuế trực tiếp tại cơ quan thuế):

- Thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế chính là thời gian quyết toán thuế cụ thể là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (cụ thể là ngày 30/04 của năm dương lịch, tuy nhiên ngày 30/04 là ngày lễ nên thời gian thực hiện hoàn thuế có thể dời đến ngày làm việc sau nghỉ lễ).

- Cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Theo đó, khi trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế.

- Cá nhân có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

[2] Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà đã ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế:

- Thời gian thực hiện hoàn thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (cụ thể là ngày 31/03 năm dương lịch).

- Theo đó, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế TNCN khi có yêu cầu.

*Lưu ý: Điều kiện để được hoàn thuế bao gồm:

- Tại thời điểm thực hiện thủ tục hoàn thuế cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế.

- Thuộc trường hợp được hoàn thuế TNCN.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có những giấy tờ nào?

Theo quy định Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm các giấy tờ như sau:

[1] Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Tải văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (mẫu số 01/DNXLNT) tại đây: Tải về

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thu.

- Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Xem chi tiết và tải về bảng kê chứng từ nộp thuế (mẫu 02-1/HT) tại đây: Tải về

[2] Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

*Hồ sơ hoàn thuế này áp dụng với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dương Thanh Trúc

Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Hỏi đáp mới nhất về Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Hỏi đáp Pháp luật
Thất nghiệp dịp cuối năm có được hoàn thuế TNCN đã đóng từ đầu năm không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu? Giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân trong bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân online như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đề nghị hoàn thuế TNCN theo Thông tư 80 hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Không làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023 được tính như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào? Hồ sơ và thủ tục thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2023 là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2023 bao gồm những gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào