16:10 | 18/09/2023
Loading...

Công an nghĩa vụ khi ra quân thì được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp?

Cho tôi hỏi công an nghĩa vụ khi ra quân thì được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp? Câu hỏi từ anh Dương (Thái Bình)

Công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn nào?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ công an:

Tiêu chuẩn tuyển chọn
Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có lý lịch rõ ràng.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, đối tượng tuyển chọn nghĩa vụ công an phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Ngoại trừ các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tuyển chọn công dân bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Địa bàn trong tuyển sinh Công an nhân dân gồm những tỉnh nào?

Công an nghĩa vụ khi ra quân thì được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp? (Hình từ Internet)

Công an nghĩa vụ khi ra quân thì được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ:

Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ
1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.
2. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
3. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ.
4. Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

Theo quy định trên, công an nghĩa vụ khi ra quân thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

(1) Trợ cấp một lần

- Mỗi năm phục vụ trong Quân đội thì được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở tương đương 3.600.000 đồng.

- Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau:

+ Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

+ Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

+ Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

(2) Trợ cấp theo quân hàm

Công an nghĩa vụ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Căn cứ Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định mức phụ cấp quân hàm như sau:

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số

Mức phụ cấp

1

Thượng sĩ

0,70

1.260.000 đồng

2

Trung sĩ

0,60

1.080.000 đồng

3

Hạ sĩ

0,50

900.000 đồng

4

Binh nhất

0,45

810.000 đồng

5

Binh nhì

0,40

720.000 đồng

Lưu ý: Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

(3) Trợ cấp tạo việc làm

Công an nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ tương đương 10.800.000 đồng.

(4) Cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú

Công an nghĩa vụ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người;

Công an nghĩa vụ được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

Công dân nữ phục vụ tại ngũ hàng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích bao nhiêu?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ:

Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ
...
2. Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hàng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

Như vậy, công dân nữ phục vụ tại ngũ được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở tương đương 360.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng. (Quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công an nhân dân

Phan Vũ Hiền Mai

Công an nhân dân
Hỏi đáp mới nhất về Công an nhân dân
Hỏi đáp Pháp luật
Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công an nghĩa vụ khi ra quân thì được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Địa bàn trong tuyển sinh Công an nhân dân gồm những tỉnh nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn tuổi được phép nghỉ hưu của Công an nhân dân hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch đi nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023 là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sĩ quan Công an nhân dân có các chức vụ cơ bản nào? 1 vạch 2 sao là cấp gì trong Công an nhân dân?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào bị kỷ luật không xét tặng danh hiệu thi đua năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào bị kỷ luật phê bình?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào bị kỷ luật hạ một bậc danh hiệu thi đua năm?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công an nhân dân có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào