Quan trắc môi trường là gì? Quy định quan trắc môi trường định kỳ như thế nào?

Cho tôi hỏi quan trắc môi trường là gì theo quy định của pháp luật? Mong được giải đáp!

Thế nào là quan trắc môi trường?

Căn cứ theo khoản 25 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 giải thích về quan trắc môi trường như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
25. Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.
...

Theo đó, quan trắc môi trường là việc các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

Quan trắc môi trường định kỳ được quy định thế nào?

Căn cứ theo Điều 106 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về quy đinh chung về quan trắc môi trường như sau:

Quy định chung về quan trắc môi trường
1. Quan trắc môi trường bao gồm quan trắc chất thải và quan trắc môi trường, được thực hiện thông qua quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ, quan trắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 của Luật này, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.
4. Hoạt động quan trắc môi trường phải bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, cung cấp kết quả quan trắc chính xác, tin cậy.
5. Phương tiện, thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Theo đó, quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức quan trắc môi trường. Ngoài quan trắc định kỳ thì việc quan trắc môi trường còn được thực hiện theo các hình thức là quan trắc tự động, liên tục và quan trắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quan trắc môi trường là gì? Quy định quan trắc môi trường định kỳ?

Quan trắc môi trường là gì? Quy định quan trắc môi trường định kỳ như thế nào? (Hình từ Internet)

Các đối tượng cần phải được quan trắc môi trường gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về đối tượng quan trắc môi trường như sau:

- Thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:

+ Môi trường nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;

+ Môi trường không khí xung quanh;

+ Môi trường đất, trầm tích;

+ Đa dạng sinh học;

+ Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.

- Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:

+ Nước thải, khí thải;

+ Chất thải công nghiệp phải kiểm soát để phân định chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật;

+ Phóng xạ;

+ Chất ô nhiễm khó phân hủy phát thải và tích tụ trong môi trường;

+ Các chất ô nhiễm khác.

Nước thải cần phải được quan trắc định kỳ với tần suất như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về quan trắc nước thải như sau:

- Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục thì tần suất quan trắc nước thải định kỳ là:

+ 03 tháng/lần đối với trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

+ 06 tháng/lần đối với trường hợp còn lại.

- Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường thì tần suất quan trắc định kỳ là:

+ 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống;

+ 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 03 tháng đến 06 tháng;

+ 03 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đến dưới 09 tháng;

+ 04 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng;

Bảo đảm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 03 tháng.

- Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường thì tần suất quan trắc định kỳ là:

+ 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống;

+ 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng;

Bảo đảm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 06 tháng.

- Riêng đối với các thông số tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, tổng Polychlorinated Biphenyl (PCB), Dioxin, Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (nếu có), tần suất là 01 năm/lần cho tất cả các trường hợp nêu trên.

Trân trọng!

Quan trắc môi trường
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Quan trắc môi trường
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ sở được cấp GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bắt buộc phải lưu trữ bản giấy hay bản điện tử đối với hoạt động này?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44?
Hỏi đáp pháp luật
Quan trắc môi trường lao động là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Quan trắc môi trường là gì? Quy định quan trắc môi trường định kỳ như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức thu phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường năm 2023 là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Ðiều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường?
Hỏi đáp pháp luật
Quan trắc môi trường là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Hoạt động quan trắc môi trường
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình quan trắc môi trường
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm quan trắc môi trường
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quan trắc môi trường
Chu Tường Vy
13,897 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Quan trắc môi trường
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào