22:05 | 11/05/2023
Loading...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn viên ngành xây dựng tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực nào?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực Xây dựng nào? Tiêu chí xét cá nhân tư vấn trong lĩnh vực nhà ở là gì? Câu hỏi quả anh Thanh - Cần Thơ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn viên ngành xây dựng tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực nào?

Căn cứ tại Điều 1 Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023 có quy định về lĩnh vực ngành Xây dựng như sau:

Lĩnh vực tư vấn ngành Xây dựng
Hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được thực hiện trong các lĩnh vực sau đây:
1. Lĩnh vực hoạt động xây dựng;
2. Lĩnh vực nhà ở;
3. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
4. Lĩnh vực phát triển đô thị;
5. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
6. Lĩnh vực kiến trúc;
7. Lĩnh vực vật liệu xây dựng;
8. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn viên ngành xây dựng tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực hoạt động xây dựng

- Lĩnh vực nhà ở

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

- Lĩnh vực phát triển đô thị

- Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

- Lĩnh vực kiến trúc

- Lĩnh vực vật liệu xây dựng

- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Cá nhân tư vấn thuộc tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở cần có tiêu chí gì để được xét công nhận?

Căn cứ tại điểm a khoản 5 Điều 2 Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023 có quy định về tiêu chí xét công nhận đối với cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở như sau:

Tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng
...
5. Lĩnh vực nhà ở
a) Đối với cá nhân tư vấn
Yêu cầu cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Có trình độ chuyên môn dược đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực thực hiện tư vấn và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên thuộc lĩnh vực nhà ở đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
...

Như vậy, tiêu chí xét công nhận đối với cá nhân tư vấn thuộc tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực nhà ở bao gồm:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ chuyên môn dược đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực thực hiện tư vấn và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên thuộc lĩnh vực nhà ở đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn viên ngành xây dựng tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực nào?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn viên ngành xây dựng tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực nào? (Hình từ Internet)

Tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức tư vấn thuộc tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực bất động sản là gì?

Căn cứ tại điểm b khoản 4 Điều 2 Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023 có quy định về tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực bất động sản như sau:

Tiêu chí xét công nhận đối với tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng
...
4. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản
...
b) Đối với tổ chức tư vấn
Yêu cầu tổ chức phải đáp ứng đủ tiêu chí sau:
- Phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (đối với hoạt động tư vấn bất động sản hoặc hoạt động khác có yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp) hoặc tổ chức tham gia hoạt động về kinh doanh bất động sản hoặc hoạt động tư vấn được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trong trường hợp thực hiện tư vấn liên quan đến dịch vụ môi giới bất động sản; có ít nhất 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản, người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trong trường hợp thực hiện tư vấn liên quan đến dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; hoặc có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 của Bộ Tiêu chí này phù hợp với lĩnh vực tư vấn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, tổ chức tư vấn đáp ứng đủ các điều kiện sau để xét công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng:

- Phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (đối với hoạt động tư vấn bất động sản hoặc hoạt động khác có yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp) hoặc tổ chức tham gia hoạt động về kinh doanh bất động sản hoặc hoạt động tư vấn được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trong trường hợp thực hiện tư vấn liên quan đến dịch vụ môi giới bất động sản;

- Có ít nhất 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản, người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trong trường hợp thực hiện tư vấn liên quan đến dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; hoặc

- Có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí đối với cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng trong lĩnh vực bất động sản phù hợp với lĩnh vực tư vấn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp

Võ Ngọc Trúc Quỳnh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào