00:30 | 18/03/2023
Loading...

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Cho anh hỏi Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu hỏi của anh Tú (Tp. Huế)

Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân do ai thành lập?

Tại Điều 1 Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 có quy định về hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân như sau:

Hội đồng thi
1. Hội đồng thi tuyển công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Hội đồng thi tuyển hoạt động theo từng kỳ thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Không cử làm thành viên Hội đồng thi tuyển công chức người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ hoặc con nuôi của người dự thi hoặc người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.
3. Hội đồng thi được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức trong các hoạt động của Hội đồng thi.

Như vậy, Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền  hạn gì?

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì? (Hình từ Internet)

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Tại khoản 1 Điều 2 Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi
1. Chủ tịch Hội đồng thi:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển bảo đảm đúng nội quy, quy chế của kỳ thi;
b) Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên của Hội đồng thi;
c) Quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch; thành lập các bộ phận giúp việc khi xét thấy cần thiết;
d) Tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ đề thi theo đúng quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu “MẬT”;
đ) Quy định cụ thể thời gian bắt đầu thi của từng phần thi trong nội dung thi trắc nghiệm tại vòng 1 để thống nhất thực hiện;
e) Tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách, chấm thi và các tác nghiệp khác theo quy định;
g) Báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định công nhận kết quả thi;
h) Chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.
.......

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển bảo đảm đúng nội quy, quy chế của kỳ thi;

- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên của Hội đồng thi;

- Quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch; thành lập các bộ phận giúp việc khi xét thấy cần thiết;

- Tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ đề thi theo đúng quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu “MẬT”;

- Quy định cụ thể thời gian bắt đầu thi của từng phần thi trong nội dung thi trắc nghiệm tại vòng 1 để thống nhất thực hiện;

- Tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách, chấm thi và các tác nghiệp khác theo quy định;

- Báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định công nhận kết quả thi;

- Chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Theo khoản 4 Điều 2 Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân giúp Chủ tịch Hội đồng thi thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi, ghi biên bản các cuộc họp, hoạt động của Hội đồng thi;

- Tổ chức và chuẩn bị tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh (nếu có);

- Tổ chức việc thu phí dự tuyển; quản lý thu, chi và thanh quyết toán theo đúng quy định;

- Nhận, bảo quản bài thi của thí sinh được đóng trong các túi hoặc bì dựng bài thi (sau đây gọi chung là túi bài thi) còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban coi thi;

- Bàn giao bài thi được đóng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban phách:

- Nhận, bảo quản bài thi đã rọc phách và được đựng trong các túi bái thi còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban phách;

- Bàn giao bài thi đã rọc phách đựng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban chấm thi để chấm bài thi và thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan;

- Nhận, bảo quản bài thi đã chấm thi đựng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban chấm thi kèm theo các phiếu chấm điểm; bàn giao cho Trưởng ban phách để ghép phách và thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan:

- Nhận, bảo quản kết quả phỏng vấn, thực hành được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban phỏng vấn nếu tổ chức phỏng vấn, thực hành tại vòng 2;

- Tổng hợp điểm, báo cáo kết quả với Hội đồng thi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tuyển công chức

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào