16:45 | 16/03/2023
Loading...

Thế nào là hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam?

Cho tôi hỏi: Thế nào là hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam? Mong được tư vấn.

Thế nào là hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam?

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 105/2022/TT-BQP quy định về các hành vi được xem là sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam như sau:

Hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 23/2017/NĐ-CP
...
2. Hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP gồm:
a) Sử dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu không phù hợp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.
b) Sử dụng phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm không phù hợp theo quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.

Theo đó, hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam gồm:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu không phù hợp theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP)

- Sử dụng phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm không phù hợp theo quy định

+ Nghị định 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

+ Nghị định 60/2016/NĐ-CP về một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Thông tư 46/2017/TT-BGTVT về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.

Thế nào là hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam?

Thế nào là hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam? (Hình từ Internet)

Hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam bị phạt bao nhiêu tiền?

Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam như sau:

Vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Vận chuyển, sang mạn hàng hóa trên biển mà không có hợp đồng hoặc giấy tờ tương tự theo quy định của pháp luật;
b) Sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa theo quy định của pháp luật;
c) Sang mạn xăng dầu, quặng và các loại hàng hóa khác không đúng địa điểm theo quy định của pháp luật.
...
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 3 Nghị định 162/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc xử phạt
...
2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo quy định nêu trên, mức phạt tiền với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam là:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.

Các trang bị cần có đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại đang hoạt động?

Tiểu mục 5 Mục IV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định về các trang bị cần có đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại đang hoạt động như sau:

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CTNH
...
5. Phương tiện vận chuyển CTNH khi đang hoạt động phải được trang bị như sau:
a) Các dụng cụ cứu hỏa (ít nhất là bình bọt dập lửa) theo quy định về phòng cháy chữa cháy.
b) Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.
c) Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hòa khẩn cấp vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít.
d) Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại di động hoặc bộ đàm).
đ) Dấu hiệu cảnh báo lắp linh hoạt tùy theo loại CTNH được vận chuyển ít nhất ở hai bên của phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất ở hai bên của phương tiện; vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai màu. Trừ trường hợp xe gắn máy thì kích thước lựa chọn phù hợp với thực tế.
e) Biển thông báo sự cố cho các đối tượng giao thông khác trong trường hợp sự cố trên đường.
g) Các bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ hay nạp xả CTNH, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

Theo đó, các trang bị cần có đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại đang hoạt động gồm:

- Các dụng cụ cứu hỏa (ít nhất là bình bọt dập lửa).

- Vật liệu thấm hút và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng.

- Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hòa khẩn cấp vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít.

- Thiết bị thông tin liên lạc.

- Dấu hiệu cảnh báo lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải nguy hại được vận chuyển ít nhất ở hai bên của phương tiện;

- Có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất ở hai bên của phương tiện; vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai màu.

- Biển thông báo sự cố cho các đối tượng giao thông khác trong trường hợp sự cố trên đường.

- Các bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải nguy hại, quy trình ứng phó sự cố,

- Nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phương tiện vận chuyển không phù hợp

Trần Thúy Nhàn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào