11:09 | 07/12/2022
Loading...

Đảng viên có bị xử lý kỷ luật nếu sống thử với người khác?

Chào anh chị, cho em hỏi hiện tại em đang là Đảng viên, đang làm giảng viên đại học tại một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Vừa rồi, em có người yêu và đang có ý định sẽ sống thử trong thời gian tới. Anh chị cho em hỏi nếu em là Đảng viên mà sống thử với người khác thì có bị xử lý hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Đảng viên sống thử với người khác có bị xử lý kỷ luật?

Tại Điều 51 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Can thiệp việc kết hôn, ly hôn hoặc để con tảo hôn.
b) Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con, lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.
c) Cản trở người không trực tiếp nuôi con được thăm con sau khi ly hôn (trừ trường hợp cha, mẹ bị hạn chế quyền thăm con theo quyết định của toà án).
d) Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục công nhận giám hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật.
đ) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi.
e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.
g) Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
a) Vi phạm việc sửa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn.
b) Thiếu trách nhiệm, xác nhận không đúng tình trạng hôn nhân dẫn đến người khác đăng ký kết hôn không hợp pháp hoặc trái quy định.
c) Khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc cho, nhận nuôi con nuôi; có con với người khác khi đang có vợ hoặc chồng.
3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
a) Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
b) Ép buộc vợ (chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
c) Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp Đảng viên không đăng ký kết hôn nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng thì có thể bị kỷ luật.

Nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Đảng viên có bị xử lý kỷ luật nếu sống thử với người khác?

Đảng viên có bị xử lý kỷ luật nếu sống thử với người khác? (Hình từ Internet)

Đảng viên kết hôn với người nước ngoài có bị kỷ luật hay không?

Tại Điều 53 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bản với chi bộ nơi sinh hoạt, cấp ủy quản lý mình về lai lịch, thái độ chính trị của con dâu (hoặc con rể) và cha, mẹ ruột của họ.
b) Biết nhưng để con kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình.
c) Xác nhận tình trạng hôn nhân để người khác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài không đúng quy định.
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
a) Có vợ (chồng) là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi mình sinh hoạt.
b) Biết mà không có biện pháp ngăn chặn việc con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng, Nhà nước.
c) Có hành vi ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
d) Môi giới kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài trái quy định của pháp luật.
3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
a) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không đủ điều kiện được kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
c) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không báo cáo bằng văn bản với chi bộ về lai lịch của người đó hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý nhưng vẫn thực hiện.
d) Che giấu việc con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
đ) Làm hồ sơ để kết hôn với người nước ngoài, làm thủ tục để sinh sống, định cư hoặc nhập quốc tịch ở nước ngoài trái pháp luật.

Theo đó, Đảng viên vẫn có thể được kết hôn với người nước ngoài nếu có báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi mình sinh hoạt.

Trong trường hợp không báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi mình sinh hoạt thì có thể bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì có thể kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Đảng viên có những quyền nào?

Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 có quy định về quyền của Đảng viên như sau:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.
2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Trên đây là những quyền của Đảng viên mà Điều lệ Đảng quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đảng viên

Huỳnh Minh Hân

Đảng viên
Hỏi đáp mới nhất về Đảng viên
Hỏi đáp Pháp luật
Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm?
Hỏi đáp pháp luật
Đảng viên nhận lời mời đi nước ngoài làm việc có cần phải xin phép hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cha mẹ đẻ đã là Đảng viên thì con ruột xin kết nạp Đảng có cần phải thực hiện thẩm tra lý lịch không?
Hỏi đáp pháp luật
Có cấm Đảng viên xăm mình hay không? Tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật đối với đảng viên là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên sinh hoạt tạm thời ở đâu?
Hỏi đáp pháp luật
Có bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ đối với Đảng viên dự bị vi phạm kỷ luật đảng không?
Hỏi đáp pháp luật
Đảng viên có bị xử lý kỷ luật nếu sống thử với người khác?
Hỏi đáp pháp luật
Đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên khi bỏ sinh hoạt đảng bao nhiêu tháng?
Hỏi đáp pháp luật
Sinh hoạt đảng ở đâu đối với đảng viên là sinh viên mới ra trường nhưng chưa có việc làm?
Hỏi đáp pháp luật
Kỷ luật Đảng viên sử dụng bằng cấp ba giả bị kỷ luật như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đảng viên có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào