10:01 | 02/12/2022
Loading...

Cơ quan nào thực hiện báo cáo và nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ?

Các cơ quan thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ? Nội dung yêu cầu trong báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ? Tần suất báo cáo, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ? Phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như thế nào? Nhờ tư vấn!

Các cơ quan thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN các cơ quan thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như sau:

1. Cơ quan thực hiện báo cáo:
a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ, ngành) và các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
c) Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Đại học quốc gia) và các đơn vị trực thuộc;
d) Ban quản lý Khu công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc.
2. Cơ quan nhận báo cáo:
a) Bộ Khoa học và Công nghệ nhận báo cáo của các cơ quan thực hiện báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Như vậy, Cơ quan thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định cụ thể như trên.

Cơ quan nào thực hiện báo cào và nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ?

Cơ quan nào thực hiện báo cào và nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ? (Hình từ Internet)

Nội dung yêu cầu trong báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN nội dung yêu cầu trong báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong từng chế độ báo cáo theo Biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị (nếu có).
3. Phương hướng, nhiệm vụ của kỳ tiếp theo.

Nội dung yêu cầu trong báo cáo định kỳ bao gồm:

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong từng chế độ báo cáo theo Biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

- Phương hướng, nhiệm vụ của kỳ tiếp theo.

Tần suất báo cáo, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN tần suất báo cáo, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Tần suất thực hiện báo cáo:
a) Hằng năm;
b) Năm (05) năm đối với báo cáo kết quả hoạt động đổi mới công nghệ trên cả nước do Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Chính phủ (Biểu số 03c/ĐMCN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).
2. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
a) Báo cáo định kỳ hằng năm: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;
b) Báo cáo định kỳ năm (05) năm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước năm bắt đầu tính kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm cuối kỳ báo cáo.
3. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu công nghệ cao tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo;
b) Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là ngày 25 tháng 12 của năm báo cáo.

Tần suất báo cáo, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo định kỳ được quy định như trên.

Phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trên Hệ thống theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. Cơ quan gửi báo cáo thực hiện ký số báo cáo và các biểu mẫu kèm theo, gói tin dữ liệu báo cáo trên Hệ thống theo quy định pháp luật.
2. Trường hợp Hệ thống có sự cố kỹ thuật dẫn tới không thể triển khai gửi, nhận báo cáo trong thời hạn quy định, việc gửi, nhận báo cáo thực hiện bằng hình thức văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia (có gửi kèm theo báo cáo dưới dạng file word, excel) hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Báo cáo định kỳ

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào