10:08 | 02/12/2022
Loading...

Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định?

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Nhờ tư vấn giúp tôi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 8 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch trong thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định?

Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định? (Hình từ Internet)

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 10 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thẩm tra về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân cấp huyện; thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thẩm tra về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sau cai nghiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện; thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 15 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ các cấp và nhân dân trên địa bàn;
- Tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
- Thực hiện việc công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn;
- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự do người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy;
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện;
- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện;
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:
+ Thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý người nghiện theo quy định;
+ Thực hiện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; hỗ trợ, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện;
+ Phân công cán bộ quản lý, theo dõi, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo chế độ, chính sách cho người được phân công, giúp đỡ quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định;
+ Bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng (trước 15/6), hàng năm (trước 15/12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cai nghiện ma túy

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào