10:10 | 02/12/2022
Loading...

Cơ sở cai nghiện ma túy được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào? Công an tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Sở Tư pháp có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Nhờ tư vấn giúp tôi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào?

Tại Tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên nhằm thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy;
+ Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự tại đơn vị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung đảm bảo cho việc tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn Cơ sở cai nghiện ma túy;
+ Xây dựng quy trình cai nghiện ma túy đối với các đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở và thực hiện các chế độ, chính sách cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định; thực hiện các biểu mẫu hồ sơ trong việc tiếp nhận, quản lý, chữa trị, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định này;
+ Căn cứ tình hình thực tiễn, phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức dạy và học cho học viên tại cơ sở cai nghiện;
+ Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Cơ sở cai nghiện ma túy được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào?

Cơ sở cai nghiện ma túy được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào? (Hình từ Internet)

Công an tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 2 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Công an tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn công an các cấp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; phối hợp các đơn vị liên quan vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện và cai nghiện tại gia đình; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an các cấp trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn đưa Cơ sở cai nghiện ma túy; phối hợp tổ chức đưa người đã có quyết định vào Cơ sở cai nghiện ma túy; phối hợp truy tìm đối tượng bỏ trốn theo quy định; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy khi có yêu cầu; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú;
- Tổ chức, tập huấn về công tác bảo vệ, hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ cho người làm công tác cai nghiện ma túy (khi có đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội), áp dụng các biện pháp ngăn chặn người nghiện ma túy có hành vi vi phạm quy chế, nội quy của Cơ sở cai nghiện ma túy, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật;
- Thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch cai nghiện và quản lý phù hợp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 6 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tiễn, tham mưu xây dựng văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cai nghiện ma túy

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào