10:39 | 01/12/2022
Loading...

Triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có mục đích như thế nào?

Mục đích triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào? Yêu cầu triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào? Thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có nội dung như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi.

1. Mục đích triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào?

Tại Tiểu mục 1 Mục I Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định mục đích triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

- Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay;

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan, nhằm đảm bảo hoạt động cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện có thể tiếp cận các dịch vụ, khuyến khích người cai nghiện ma túy tự nguyện; giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

2. Yêu cầu triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào?

Tại Tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định yêu cầu triển khai thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

- Trong quá trình triển khai bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, đồng thời phải gắn việc thực hiện kế hoạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có nội dung như thế nào?

Tại Mục II Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân về nội dung Nghị định 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, điều trị cai nghiện tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân đối với công tác cai nghiện ma túy nhằm làm giảm số người nghiện mới.

2. Tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào Cơ sở cai nghiện ma túy.

3. Rà soát thực trạng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP để xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các dự án, phương án bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của cơ sở cai nghiện ma túy công lập bảo đảm đủ điều kiện hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở này theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý cai nghiện ma túy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ học nghề, lao động sản xuất, lao động trị liệu, tạo việc làm cho người tham gia điều trị, cai nghiện ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, chế độ điều trị, chăm sóc y tế, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

5. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình người nghiện và cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy.

6. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tình hình người nghiện trên địa bàn, đề ra các giải pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cai nghiện ma túy

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào