10:40 | 28/11/2022
Loading...

Tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp như thế nào? Tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp của Liên đoàn lao động tỉnh ra sao? Tiêu chuẩn chức danh trưởng ban cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Tổng Liên đoàn như thế nào? Câu hỏi của chị Như (Hà Nam)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp như thế nào?

Căn cứ Điều 10 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp như sau:

- Thống nhất với các cấp ủy đảng theo quy định của trung ương về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn, các ban và tương đương cơ quan Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện Quy định này.

+ Tham mưu cho Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phối hợp với cấp ủy theo phân cấp của trung ương thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá cán bộ trong tổ chức công đoàn, đáp ứng tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

+ Tham mưu, đề xuất cử cán bộ lãnh đạo Tổng Liên đoàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc đã được quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng Liên đoàn, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

+ Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch, đề xuất điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn.

+ Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ trên cơ sở Quy định này và thực hiện luân chuyển, bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của cán bộ.

Tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra sao?

Tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra sao? (Hình từ Internet)

Tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp của Liên đoàn lao động tỉnh ra sao?

Theo Điều 11 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định tổ chức thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

- Báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng đồng cấp để triển khai thực hiện Quy định của Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp; căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định chuyên ngành và Quy định này để cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền được phân cấp; đồng thời tổ chức quán triệt đến các cấp công đoàn, đơn vị trực thuộc nắm vững để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

- Công tác quy hoạch cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức danh; chỉ xem xét giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm đối với các trường hợp đã đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

- Định kỳ rà soát về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và trong quy hoạch làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng kịp thời nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị.

Tiêu chuẩn chức danh trưởng ban cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Tổng Liên đoàn như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 9 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng ban cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

3. Tiêu chuẩn chức danh trưởng ban, phó trưởng ban và tương đương cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Tổng Liên đoàn (nếu có) vận dụng theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều này và đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, chức danh trưởng ban, phó trưởng ban và tương đương cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Liên đoàn lao động

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào