10:42 | 26/11/2022
Loading...

Có thẻ Đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị? Đã xuất ngũ thì có bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị không? 

Có thẻ đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị có đúng không? Đã xuất ngũ thì có bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị không? Độ tuổi tối đa để gọi đào tạo sĩ quan dự bị là bao nhiêu? Câu hỏi của anh Lâm (Biên hòa)

Có thẻ đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị có đúng không?

Em muốn hỏi một trong những tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào đào tạo sĩ quan dự bị là phải có thẻ đảng viên đúng không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị
.......
2. Tiêu chuẩn tuyển chọn
a) Tiêu chuẩn chung
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, học vấn, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng; sức khỏe từ loại 01 đến loại 03 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
b) Tiêu chuẩn cụ thể
Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở lên; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;
Cán bộ, công chức, viên chức tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.

Như vậy, không bắt buộc phải có thẻ đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị. Nếu bạn có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với một số điều kiện nêu trên thì vẫn được đào tạo.

Có thẻ Đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị? Đã xuất ngũ thì có bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị không? 

Có thẻ Đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị? Đã xuất ngũ thì có bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị không? (Hình từ Internet)

Đã xuất ngũ thì có bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị không?

Em tham gia nghĩa vụ quân sự và mới xuất ngũ được 3 tháng. Em nghe nói sau khi xuất ngũ thì sẽ bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị có đúng không ạ? Trước đó em chỉ là chiến sĩ thôi ạ.

Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị
1. Đối tượng tuyển chọn
a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;
b) Hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên;
c) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học.
2. Tiêu chuẩn tuyển chọn
...
b) Tiêu chuẩn cụ thể
Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở lên; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;
Cán bộ, công chức, viên chức tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.

Như vậy, để được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị thì phải là hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ. Tuy nhiên, trước đó bạn là chiến sĩ và đã xuất ngũ được 3 tháng thì không đáp ứng điều kiện về đối tượng (không xét đến các tiêu chuẩn khác).

Độ tuổi tối đa để gọi đào tạo sĩ quan dự bị là bao nhiêu?


Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì độ tuổi tối đa để gọi đào tạo sĩ quan dự bị là bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn cụ thể để tuyển chọn sĩ quan dự bị đối với các đối tượng như sau:

- Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở lên; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;

- Cán bộ, công chức, viên chức tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.

Như vậy, mỗi đối tượng khác nhau sẽ có độ tuổi tối đa khác nhau để tuyển chọn sĩ quan dự bị. Có thể căn cứ quy định nêu trên để xác định độ tuổi tối đa để đào tạo sĩ quan dự bị tương ứng với đối tượng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sĩ quan dự bị

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Sĩ quan dự bị
Sĩ quan dự bị
Hỏi đáp mới nhất về Sĩ quan dự bị
Hỏi đáp pháp luật
Có phải đăng ký sĩ quan dự bị đối với sĩ quan quân đội thôi phục vụ trong quân ngũ không?
Hỏi đáp pháp luật
Bản thẩm tra xác minh lý lịch có phải mang theo trong hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị?
Hỏi đáp pháp luật
Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện tuyển chọn, xét duyệt, gọi đào tạo sĩ quan dự bị ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Có thẻ Đảng viên mới được đào tạo sĩ quan dự bị? Đã xuất ngũ thì có bị gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị không? 
Hỏi đáp pháp luật
Quy định mới nhất về trách nhiệm đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị?
Hỏi đáp pháp luật
Vấn đề về quản lý hồ sơ gốc sĩ quan dự bị? Quản lý thẻ sĩ quan dự bị theo quy định mới nhất?
Hỏi đáp pháp luật
Đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược thì độ tuổi lớn nhất là bao nhiêu? Cơ quan nào xây dựng kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị?
Hỏi đáp pháp luật
Đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị có thể là sinh viên tốt nghiệp đại học hay không? Hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị có cần giấy khám sức khỏe hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về việc đăng ký vắng mặt sĩ quan dự bị?
Hỏi đáp pháp luật
Vấn đề về phúc tra sĩ quan dự bị theo quy định mới nhất? Huấn luyện sĩ quan dự bị được quy định ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sĩ quan dự bị có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào