11:13 | 24/11/2022
Loading...

Bên nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM có điều kiện gì?

Điều kiện bên nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là gì? Thời gian uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh như thế nào? Tổ chức thực hiện ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là gì? Mong được hỗ trợ sớm nhất!

Điều kiện bên nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022 quy định về điều kiện bên nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh như sau:

2. Bên nhận ủy quyền
a) Việc thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; không được ủy quyền lại cho các cơ quan, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền tại Quyết định này.
b) Cơ quan được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Đồng thời, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền.
c) Chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.
d) Chấp hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về các nội dung được ủy quyền.
đ) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tình hình hoạt động của các đơn vị được ủy quyền quản lý cho cơ quan ủy quyền theo quy định (thông qua Sở Nội vụ).

Vậy, bên nhận ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan khi thực hiện công việc được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho các cơ quan, cá nhân khác;

Thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền; chấp hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về các nội dung được ủy quyền và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tình hình hoạt động của các đơn vị được ủy quyền quản lý cho cơ quan ủy quyền theo quy định (thông qua Sở Nội vụ).

Trường Cao đẳng công lập

Điều kiện bên nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là gì? (Hình từ Internet)

Thời gian uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh như thế nào?

Theo Điều 3 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thời gian uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh như sau:

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Vậy, việc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Tổ chức thực hiện ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 4 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022 quy định tổ chức thực hiện ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan được ủy quyền
a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ ủy quyền nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi các nội dung được ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân được biết.
b) Tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.
c) Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền gửi Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
d) Quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để được hướng dẫn thực hiện.
đ) Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc thực hiện các trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền tại văn bản này khi hết thời gian được ủy quyền.
2. Giám đốc Sở Nội vụ
a) Kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung ủy quyền tại Quyết định này.
b) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của các cơ quan được ủy quyền để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Có trách nhiệm theo dõi, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.
b) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Vậy, việc tổ chức thực hiện ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh được tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ủy quyền

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào