09:49 | 18/11/2022
Loading...

Tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cơ cấu tổ chức của lãnh đạo sở được quy định như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh  được quy định như thế nào? Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Cơ cấu tổ chức của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quy định như sau:

1. Lãnh đạo Sở
a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy chế làm việc và các công việc được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy quyền thực hiện;
Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở theo phân cấp.
Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức và hoạt động của Sở; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời các kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực khoa học và công nghệ; phối hợp với Giám đốc các sở, ban, ngành khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở;
c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;
d) Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
đ) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được quy định như trên.

Tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cơ cấu tổ chức của lãnh đạo sở được quy định như thế nào?

Tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cơ cấu tổ chức của lãnh đạo sở được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quy định như sau:

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Quản lý Khoa học;
đ) Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ;
e) Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở;
g) Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ;
h) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh bao gồm các tổ chức trên.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quy định như sau:

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
a) Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;
b) Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;
c) Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh;
d) Trung tâm ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý;
đ) Viện Khoa học và Công nghệ tính toán;
e) Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Trên đây là các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào