11:04 | 17/11/2022
Loading...

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh có vị trí, chức năng như thế nào?

Vị trí, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh? Trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh? Về việc trình Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Câu hỏi của anh Tiến (TP.HCM)

Vị trí, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh?

Tại Điều 1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quy định như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.
2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Như vậy, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh có vị trí, chức năng như thế nào?

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh có vị trí, chức năng như thế nào? (Hình từ Internet)

Trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh?

Tại Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quy định như sau:

Trụ sở làm việc đặt tại số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Khoa học và Công nghệ có tên tiếng Anh là Department of Science and Technology (viết tắt là DOST).
Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/
Điện thoại số: (028) 3932.7831 Email: skhcn@tphcm.gov.vn.

Như vậy, trụ sở làm việc củaSở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh là 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc trình Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quy định như sau:

- Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Dự thảo kế hoạch phát triển về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự thảo chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi quản lý;

- Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố;

- Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào