09:55 | 14/11/2022
Loading...

Mẫu thông báo danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mẫu thông báo danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Mẫu yêu cầu chuyển khoản tất toán vị thế, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? 

Mẫu thông báo danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Mẫu 04A/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về mẫu thông báo danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TVBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO

Tại ngày giao dịch cuối cùng: …/…/…

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm thông tin trái phiếu dự kiến chuyển giao để thực hiện thanh toán Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau:

- Mã hợp đồng:

- Ngày thanh toán cuối cùng:

STT

Tên NĐT

Số TKLK

Trái phiếu trên TK CKKQ của NĐT tại TVBT

Trái phiếu dự kiến mua, vay1Mã TP

Số lượng

Mã TP

Số lượng
................, ngày … tháng … năm ...

Giám đốc/Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________________

1Trái phiếu đặt lệnh mua, vay có thể khác trái phiếu dự kiến, tuy nhiên, phải thuộc danh sách trái phiếu có thể sử dụng để chuyển giao.

Mẫu thông báo danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gồm các nội dung được pháp luật quy định như trên. Vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022.

Trái phiếu chuyển giao (Hình từ Internet)

Mẫu xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Mẫu 04B/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về mẫu xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TVBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

XÁC NHẬN DANH SÁCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO

Tại ngày E+2: …/…/…

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm danh sách trái phiếu chuyển giao để thực hiện thanh toán Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau:

- Mã hợp đồng:

- Ngày thanh toán cuối cùng:

STT

Tên NĐT

Số TKLK

Trái phiếu trên TK CKKQ của NĐT tại TVBT

Trái phiếu nhận về theo kết quả mua, vayMã TP

Số lượng

Mã TP

Số lượng
Chúng tôi cam kết sẽ chuyển khoản đủ và chính xác số lượng, mã trái phiếu đã xác nhận vào TK CKKQ tại VSD để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng thời hạn quy định./.

................, ngày … tháng … năm ...

Giám đốc/Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ gồm các nội dung được pháp luật quy định như trên. Vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022.

Mẫu yêu cầu chuyển khoản tất toán vị thế, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mẫu 05/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về mẫu yêu cầu chuyển khoản tất toán vị thế, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TVBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

........, ngày ... tháng ... năm ...

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN TẤT TOÁN VỊ THẾ, KÝ QUỸ

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Thành viên bù trừ chuyển khoản: (Tên TVBT)

- Số hiệu thành viên bù trừ:

- Người chuyển khoản:

+ Số tài khoản giao dịch:

+ Số tài khoản ký quỹ:

2. Thành viên bù trừ nhận chuyển khoản: (Tên TVBT)

- Số hiệu thành viên bù trừ:

- Người nhận chuyển khoản:

+ Số tài khoản giao dịch:

+ Số tài khoản ký quỹ:

Thông tin vị thế:

STT

Mã hợp đồng

Vị thế

Số lượng hợp đồng

...........

Thông tin tài sản ký quỹ:

(1) Tiền:...........VNĐ;

(2) Chứng khoán:

STT

Mã chứng khoán

Số lượng

Mệnh giá

...........

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(TVBT bên chuyển khoán)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(TVBT bên nhận chuyển khoán)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Ngày hiệu lực chuyển khoản...............................................................................

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu yêu cầu chuyển khoản tất toán vị thế, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ gồm các nội dung được pháp luật quy định như trên. Vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào