10:23 | 04/11/2022
Loading...

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền đề xuất ý kiến như thế nào?

Quyền đề xuất ý kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam như thế nào? Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân? Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam như thế nào? Nhờ tư vấn các vấn đề như trên!

Quyền đề xuất ý kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 81/2019/TT-BCA quyền đề xuất ý kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân như sau:

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quyền đề xuất ý kiến với cán bộ cơ sở giam giữ về những vấn đề liên quan đến bản thân cũng như đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác.
2. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quyền kiến nghị về các quyết định trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; được kiến nghị với Thủ trưởng cơ sở giam giữ những biểu hiện tiêu cực, thiếu sót trong quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam của cán bộ, chiến sĩ công tác tại cơ sở giam giữ; những lời nói, cử chỉ, hành động sai trái, vi phạm pháp luật của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác.
3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện việc tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất thông qua hòm thư góp ý, đối thoại trực tiếp hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này.

Quyền đề xuất ý kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam bao gồm những quyền trên.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền đề xuất ý kiến như thế nào?

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền đề xuất ý kiến như thế nào? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 81/2019/TT-BCA trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân như sau:

1. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4, 5, 6 Chương II Thông tư này. Phát hiện, xem xét, xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung quy định tại Điều 7, 8 Chương II Thông tư này.
3. Bố trí các hòm thư góp ý đặt trong khu vực giam giữ hoặc nơi sinh hoạt chung trong phạm vi cơ sở giam giữ.
4. Định kỳ tiếp công dân mỗi tháng 01 lần, nghe ý kiến phản ánh của công dân; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông báo đúng thời hạn, bằng văn bản, niêm yết công khai trả lời việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn thư góp ý của công dân.
5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng cơ sở giam giữ định kỳ tiếp công dân mỗi tháng 01 lần, nghe ý kiến phản ánh của công dân; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông báo đúng thời hạn, bằng văn bản, niêm yết công khai trả lời việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn thư góp ý của công dân.

Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam như thế nào?

Theo Điều 10 Thông tư 81/2019/TT-BCA trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc quy định của Thông tư này.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệnh Công an nhân dân khi tiếp xúc, làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Phát hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị các hành vi vi phạm quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
4. Sử dụng trang thiết bị, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác theo quy định.
5. Tham mưu Thủ trưởng cơ sở giam giữ những nội dung bảo đảm thực hiện dân chủ trong công tác tạm giữ, tạm giam.
6. Không tự ý tiếp xúc để lợi dụng vay, mượn, xin, mua, bán hoặc nhận tiền, quà biếu hoặc bớt xén quà của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đưa các đồ vật thuộc danh mục cấm vào cơ sở giam giữ; giúp sức, che giấu cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người khác vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thực hiện nghiêm túc quy định về chống tra tấn, truy bức, dùng nhục hình, các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm được quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Người bị tạm giữ

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào