15:08 | 04/11/2022
Loading...

Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào?

Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như thế nào? Hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào? Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình như thế nào? Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền như thế nào?

Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như thế nào?

Tại Điểm a Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình.
- Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.
- Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình.
- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.

Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền quy định trên.

Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào?

Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào? (Hình từ Internet)

Hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào?

Tại Điểm b Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như sau:

- Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc.
- Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo.
- Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.
- Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:
+ Báo Điện tử tổ quốc: 13 tin; 8 bài; 12 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 01 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.
- Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

Hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình được quy định trên.

Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình như thế nào?

Tại Điểm a Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình.
- Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước.
- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình gồm nội dung quy định trên.

Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền như thế nào?

Tại Điểm b Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền như sau:

- Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc, Báo Phụ nữ Việt Nam.
- Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo.
- Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.
- Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:
+ Báo Điện tử tổ quốc: 10 tin; 8 bài; 12 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 02 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.
+ Báo Phụ nữ Việt Nam: 3 bài, 3 ảnh trên 03 số báo in; 3 bài, 3 ảnh trên Báo Phụ nữ điện tử.
- Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền thực hiện như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Người cao tuổi

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào