10:49 | 03/11/2022
Loading...

Hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng của Bộ Công an như nào?

Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng? Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng? Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng?  Cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng?

Theo Điểm a Tiểu mục 2 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

a) Bộ Công an
- Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh mạng đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương theo định hướng điều chỉnh đầy đủ các lĩnh vực phát sinh hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu quốc gia, dữ liệu cá nhân, quy định về hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu công dân Việt Nam và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia của Việt Nam trên không gian mạng.
- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng để đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
- Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, nhất là các sản phẩm, dịch vụ sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, áp dụng cơ chế khoán chi cho các đề tài khoa học về an toàn, an ninh mạng.

Bộ Công an có trách nhiệm hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng được quy định cụ thể như trên.

Hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng của Bộ Công an như nào?

Hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng của Bộ Công an như nào? (Hình từ Internet)

Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng?

Căn cứ Điểm b Tiểu mục 2 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng, như sau:

- Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn thông tin mạng, nhất là các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng.
- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành về bảo đảm an toàn thông tin mạng cho giao dịch điện tử, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng được quy định như trên.

Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng?

Tại Điểm c, Điểm d Tiểu mục 2 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng, như sau:

c) Bộ Quốc phòng
Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
d) Các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức bảo vệ đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhân sự đầu ngành, lĩnh vực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về an toàn, an ninh mạng và đội ngũ vận hành hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng được quy định như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Không gian mạng

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Không gian mạng
Không gian mạng
Hỏi đáp mới nhất về Không gian mạng
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Công an có trách nhiệm như thế nào trong ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì trong ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng?
Hỏi đáp pháp luật
Nền tảng số với thách thức không gian mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được bảo vệ?
Hỏi đáp pháp luật
Hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trước thách thức không gian mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Bộ Công an bảo vệ như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trước thách thức không gian mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được bảo vệ như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Quốc phòng tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quan điểm Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hoàn thiện hành lang pháp lý Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng của Bộ Công an như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mục tiêu cụ thể về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025 là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như nào về bảo vệ chủ quyền quốc gia với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Không gian mạng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào