11:06 | 03/11/2022
Loading...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?

Về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý đấu thầu như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý các khu kinh tế như thế nào? Về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp.

Về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như sau:

a) Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm sau khi được Quốc hội thông qua; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách tổng hợp kinh tế - xã hội và phối hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô; giúp Chính phủ điều hành thực hiện kế hoạch về một số ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;
b) Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của cả nước; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; kế hoạch thực hiện và tổ chức công bố quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng sau khi được phê duyệt;
c) Tổng hợp chung các cân đối vĩ mô chủ yếu của nền kinh tế quốc dân; đề xuất các giải pháp để giữ vững các cân đối theo mục tiêu chiến lược và kế hoạch, bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
d) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của bộ, ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước theo định kỳ hằng tháng, quý, năm, giữa kỳ và 5 năm;
đ) Chủ trì thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và quy hoạch tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng;
e) Hướng dẫn bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quy hoạch; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như thế nào? (Hình từ Internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý đấu thầu như thế nào?

Tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý đấu thầu như sau:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; hợp tác quốc tế về đấu thầu.

Trên đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đấu thầu.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý các khu kinh tế như thế nào?

Tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý các khu kinh tế như sau:

a) Là cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về khu kinh tế, bao gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế chuyên biệt và các loại hình khu kinh tế khác trên phạm vi cả nước;
b) Đề xuất mô hình, cơ chế, chính sách về phát triển khu kinh tế;
c) Tổ chức thẩm định việc thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu kinh tế; thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc thẩm quyền.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý các khu kinh tế được quy định như trên.

Về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch chung về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác;
b) Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào