14:10 | 03/11/2022
Loading...

Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật gồm mã số gì?

Mã số các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật bao gồm gì? Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành mỹ thuật như thế nào? Cách xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật là gì? Mong được tư vấn theo quy định mới nhất!

Mã số các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật bao gồm gì?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022) quy định về mã số các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật như sau:

Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật, bao gồm:
1. Họa sĩ hạng I - Mã số: V.10.08.25
2. Họa sĩ hạng II - Mã số: V.10.08.26
3. Họa sĩ hạng III - Mã số: V.10.08.27
4. Họa sĩ hạng IV - Mã số: V.10.08.28

Trên đây là mã số các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật gồm mã số gì?

Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật gồm mã số gì? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành mỹ thuật như thế nào?

Theo Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022) quy định về tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành mỹ thuật như sau:

1. Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật mỹ thuật; có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật mỹ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
3. Tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; tâm huyết với nghề, trung thực, khách quan, thẳng thắn, có chính kiến rõ ràng; có thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với công chúng; có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4. Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.
5. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành mỹ thuật được quy định như trên.

Cách xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật là gì?

Tại Điều 9 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022) quy định về cách xếp lương hức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật như sau:

1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:
a) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
b) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
c) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
d) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
2. Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:
a) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1;
b) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;
c) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1;
d) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B;
đ) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.
3. Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành mỹ thuật quy định tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Cách xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật được quy định cụ thể như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Viên chức chuyên ngành mỹ thuật

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào