10:06 | 28/10/2022
Loading...

Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025?

Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 như thế nào? Mục tiêu cụ thể trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025? Chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025?

Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 như thế nào?

Căn cứ tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 quy định về mục tiêu tổng quát như sau:

Hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Góp phần nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo trên 55%, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 20%; thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020 . Tập trung đào tạo cho lao động nông thôn để thực hiện hiệu quả tiêu chí về lao động trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và các hợp phần của các chương trình giai đoạn 2021 - 2025 (hợp phần du lịch nông nghiệp, nông thôn, Ocop, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn…); đào tạo nhằm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; chuyển một bộ phận lao động nông thôn sang làm nông nghiệp dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đem lại thêm công ăn việc làm, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động nông nghiệp.

Trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 có các mục tiêu tổng quát:

Hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới.

Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025?

Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025? (Hình từ Internet)

Mục tiêu cụ thể trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025?

Theo tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 quy định về mục tiêu cụ thể như sau:

- Đào tạo nghề cho 910.400 lao động nông thôn làm nông nghiệp, trong đó tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Cụ thể:
+ Đào tạo trên 17.764 người nhằm nâng cao năng l ực cho cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp để đảm bảo mục tiêu “80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo sơ cấp nghề” theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Đào tạo cho 892.636 lao động nông thôn tham gia các vùng nguyên liệu; lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo bền vững.
- Đào tạo thí điểm để đưa lao động nông nghiệp đi xuất khẩu lao động theo diện hợp đồng.
- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người tham gia công tác quản lý, giảng dạy nghề nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể trong kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025: Đào tạo nghề cho 910.400 lao động nông thôn làm nông nghiệp, trong đó tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ.

Chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025?

Tại tiểu mục 1 Mục III Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 quy định chỉ tiêu đào tạo như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo: 910.400 lao động nông thôn trình độ sơ cấp và thường xuyên, trong đó:
- Giao chỉ tiêu đào tạo cho các địa phương tổ chức thực hiện: 898.947 người.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đoàn thể đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức thực hiện: 11.453 người.
(Chi tiết ở phụ lục 1, 2 kèm theo)

Chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025: 910.400 lao động nông thôn trình độ sơ cấp và thường xuyên, trong đó: Giao chỉ tiêu đào tạo cho các địa phương tổ chức thực hiện: 898.947 người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đoàn thể đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức thực hiện: 11.453 người.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lao động nông thôn

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào