09:56 | 27/10/2022
Loading...

Trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030, nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế như thế nào?

Nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 là gì? Ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 được quy định như thế nào? Mong nhận được hỗ trợ!

Nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 là gì?

Căn cứ tiểu mục 7 Mục IV Điều 1 Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 như sau:

7. Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế
a) Tăng cường mối quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán - kiểm toán và các tổ chức phi Chính phủ trong việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về kế toán - kiểm toán; hỗ trợ kỹ thuật đổi mới mô hình quản lý nghề nghiệp kế toán - kiểm toán cũng như các kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ khác về kế toán - kiểm toán.
b) Nghiên cứu mô hình của các nước phát triển để vận dụng vào Việt Nam trong việc tổ chức, quản lý hoạt động kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính; hoạt động xây dựng, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính; xây dựng kỹ thuật nghiệp vụ kế toán - kiểm toán; phát triển dịch vụ kế toán - kiểm toán; hoàn thiện mô hình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên.
c) Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập kế toán - kiểm toán; thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán với các nước trong khu vực và trên thế giới.
d) Tham gia làm thành viên chính thức của các diễn đàn về quản lý kiểm toán độc lập trong khu vực và trên thế giới. Tham gia vào quá trình xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, chuẩn mực kế toán công của các Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế. Tiếp tục hỗ trợ tổ chức nghề nghiệp thực hiện đầy đủ vai trò thành viên của các tổ chức Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), Hiệp hội Kế toán ASEAN (AFA) và thành viên Hiệp hội Kế toán châu Á - Thái Bình Dương (CAPA).

Theo đó, nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 là:

- Tăng cường mối quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán - kiểm toán và các tổ chức phi Chính phủ trong việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về kế toán - kiểm toán; hỗ trợ kỹ thuật đổi mới mô hình quản lý nghề nghiệp kế toán - kiểm toán cũng như các kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ khác về kế toán - kiểm toán.

- Nghiên cứu mô hình của các nước phát triển để vận dụng vào Việt Nam trong việc tổ chức, quản lý hoạt động kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính; hoạt động xây dựng, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính; xây dựng kỹ thuật nghiệp vụ kế toán - kiểm toán; phát triển dịch vụ kế toán - kiểm toán; hoàn thiện mô hình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên.

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập kế toán - kiểm toán; thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030, nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế như thế nào?

Trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030, nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế như thế nào? (Hình từ Internet)

Ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 như thế nào?

Theo Tiểu mục 8 Mục IV Điều 1 Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 như sau:

8. Ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác
a) Về ứng dụng công nghệ
- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đơn vị kế toán; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán - kiểm toán và người hành nghề kế toán - kiểm toán.
- Ứng dụng hiệu quả thành tựu phát triển của công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của quá trình số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động kế toán - kiểm toán tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị kế toán.
b) Về các hoạt động khác
- Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán, thị trường chứng khoán; đảm bảo việc công bố thông tin minh bạch, kịp thời cho thị trường về đội ngũ các doanh nghiệp kế toán - kiểm toán cũng như các kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề.
- Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hệ thống thông tin, dữ liệu về thông tin tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị kế toán, phục vụ việc khai thác dữ liệu theo dịch vụ công của các tổ chức, cá nhân đảm bảo thông tin chính thống được sử dụng trong các quan hệ, giao dịch kinh tế.
- Tổ chức bộ máy kế toán tài chính tại các đơn vị kế toán nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản và nguồn lực nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 được quy định như thế nào?

Tại Mục V Điều 1 Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2022 quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 như sau:

1. Bộ Tài chính
a) Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược theo lộ trình phù hợp với từng giai đoạn cụ thể 2021 - 2025 và 2026 - 2030; chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược.
b) Bố trí nguồn lực theo quy định của pháp luật để triển khai Chiến lược. Có biện pháp cụ thể về nguồn nhân lực và điều kiện khác để nâng cao năng lực, hiệu quả của việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật về kế toán - kiểm toán.
c) Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến thực hiện Chiến lược phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chiến lược kế toán

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chiến lược kế toán
Chiến lược kế toán
Hỏi đáp mới nhất về Chiến lược kế toán
Hỏi đáp pháp luật
Trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030, nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chiến lược kế toán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào