09:47 | 22/10/2022
Loading...

Hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra được theo dõi kết quả ra sao?

Theo dõi kết quả chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra như thế nào? Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm thuế để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự cho Cơ quan Điều tra thế nào? Xử lý phản hồi của Cơ quan Điều tra về hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm ra sao? Tiếp nhận và xử lý hồ sơ do Cơ quan Điều tra chuyển lại hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm được quy định như thế nào?  Mong được hỗ trợ!

1. Theo dõi kết quả chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra 

Căn cứ Điều 12 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về theo dõi kết quả chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra như sau:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì trong thời gian tối đa 04 tháng Cơ quan Điều tra phải ra một trong các Quyết định:

- Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

- Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp quá thời hạn quy định, Cơ quan Thuế không nhận được thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý của Cơ quan Điều tra thì Cơ quan Thuế có kiến nghị với Viện Kiểm sát cùng cấp để xem xét, giải quyết. Trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của Viện Kiểm sát thì kiến nghị với Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra cấp trên trực tiếp để chỉ đạo, giải quyết.

2. Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm thuế để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự cho Cơ quan Điều tra thế nào?

Theo Điều 10 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm thuế để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự cho Cơ quan Điều tra như sau:

1. Các trường hợp chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện dấu hiệu tội phạm, người ra quyết định thanh tra, kiểm tra phải chuyển hồ sơ vụ việc và văn bản kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Điều tra để xem xét khởi tố vụ án hình sự.

b) Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải có văn bản chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

c) Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tạm đình chỉ phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan liến hành tố tụng hình sự; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

2. Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự phải được thông báo bằng văn bản cho cá nhân vi phạm đồng thời thông báo ngay bằng văn bản cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền biết.

3. Tùy từng trường hợp cụ thể hồ sơ, tài liệu sẽ được bàn giao trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện. Trường hợp bàn giao trực tiếp các bên phải lập biên bản giao nhận (mẫu số 15/QTTR ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế).

3. Xử lý phản hồi của Cơ quan Điều tra về hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm ra sao?

Tại Điều 13 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về xử lý phản hồi của Cơ quan Điều tra về hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế như sau:

- Trường hợp Cơ quan Điều tra có quyết định khởi tố vụ án hình sự thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải huỷ bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu về việc thi hành quyết định xử phạt cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

- Trường hợp Cơ quan Điều tra có quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan Thuế căn cứ các quy định về xử phạt hành chính hiện hành để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với người nộp thuế vi phạm.

- Trường hợp Cơ quan Điều tra có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì Cơ quan Thuế có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Điều tra để cập nhật kịp thời tiến độ xử lý vụ việc và đôn đốc Cơ quan Điều tra có trách nhiệm xem xét, kết luận vụ việc và trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản theo quy định.

4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ do Cơ quan Điều tra chuyển lại hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm 

Theo quy định Điều 14 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về tiếp nhận và xử lý hồ sơ do Cơ quan Điều tra chuyển lại hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm như sau:

Đối với vụ việc do Cơ quan Điều tra thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, Cơ quan Thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Cơ quan Điều tra chuyển sang. Trường hợp xác định có vi phạm hành chính thì phải xử lý theo thẩm quyền quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cơ quan điều tra

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào