09:44 | 21/10/2022
Loading...

Trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền mẫu ít nhất bao nhiêu ngày?

Xin chào ban biên tập, doanh nghiệp tôi sắp ký hợp đồng nhượng quyền rồi mà bên đó vẫn chưa gửi bản sao hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại mẫu cho chúng tôi. Vậy cho tôi hỏi bên đó phải cung cấp bản sao hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại mẫ trước bao nhiêu ngày cho chúng tôi? - Câu hỏi của Văn Thanh (Thanh Hoá).

Bên nhượng quyền phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu trước khi ký kết bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của bên nhượng quyền như sau:

Trách nhiệm cung cấp thông tin của Bên nhượng quyền
1. Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các nội dung bắt buộc của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại quy định và công bố.
2. Bên nhượng quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho tất cả các Bên nhận quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống nhượng quyền thương mại làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại của Bên nhận quyền.
3. Nếu quyền thương mại là quyền thương mại chung thì ngoài việc cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bên nhượng quyền thứ cấp còn phải cung cấp cho bên dự kiến nhận quyền bằng văn bản các nội dung sau đây:
a) Thông tin về Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình;
b) Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại chung;
c) Cách xử lý các hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại chung.

Như vậy, bên nhượng quyền phải có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho doanh nghiệp anh/chị ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Vấn đề này anh/chị có thể làm văn bản hỏi đối tác nhượng quyền để xác định.

nhượng quyền thương mại

Trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền mẫu ít nhất bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại phải có những gì?

Theo Điều 11 Nghị định 35/2006/NĐ-CP trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Nội dung của quyền thương mại.

- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

- Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

- Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác không?

Tại Điều 15 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chuyển giao quyền thương mại như sau:

Chuyển giao quyền thương mại
1. Bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:
a) Bên dự kiến nhận chuyển giao đáp ứng các quy định tại Điều 6 của Nghị định này;
b) Được sự chấp thuận của Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình (sau đây gọi tắt là Bên nhượng quyền trực tiếp).
2. Bên nhận quyền phải gửi yêu cầu bằng văn bản về việc chuyển giao quyền thương mại cho Bên nhượng quyền trực tiếp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Bên nhận quyền, Bên nhượng quyền trực tiếp phải có văn bản trả lời trong đó nêu rõ:
a) Chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền;
b) Từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền theo các lý do quy định tại khoản 3 Điều này.
Trong thời hạn 15 ngày nêu trên, nếu Bên nhượng quyền trực tiếp không có văn bản trả lời thì được coi là chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền.
3. Bên nhượng quyền trực tiếp chỉ được từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền khi có một trong các lý do sau đây:
a) Bên dự kiến nhận chuyển giao không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính mà bên dự kiến nhận chuyển giao phải thực hiện theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
b) Bên dự kiến nhận chuyển giao chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn của Bên nhượng quyền trực tiếp;
c) Việc chuyển giao quyền thương mại sẽ có ảnh hưởng bất lợi lớn đối với hệ thống nhượng quyền thương mại hiện tại;
d) Bên dự kiến nhận chuyển giao không đồng ý bằng văn bản sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của Bên nhận quyền theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
đ) Bên nhận quyền chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với Bên nhượng quyền trực tiếp, trừ trường hợp bên dự kiến nhận chuyển giao cam kết bằng văn bản thực hiện các nghĩa vụ đó thay cho Bên nhận quyền.
4. Bên chuyển giao quyền thương mại mất quyền thương mại đã chuyển giao. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền thương mại của Bên chuyển giao được chuyển cho Bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy, bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+) Bên dự kiến nhận chuyển giao đáp ứng các quy định tại Điều 6 của Nghị định này;

+) Được sự chấp thuận của Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Phan Hồng Công Minh

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hỏi đáp mới nhất về Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hỏi đáp pháp luật
Trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền mẫu ít nhất bao nhiêu ngày?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào