10:50 | 19/10/2022
Loading...

Có phát vật dụng sinh hoạt cho nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội không?

Xin chào ban biên tập, vừa rồi tôi thấy người Việt bị bán sang Campuchia bỏ chạy về cửa khẩu ở Tây Ninh, những người đó khi lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội thì đồ dùng sinh hoạt có được phát không hay là sẽ do người nhà gửi tiền trả? Có được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe lại không? Xin được giải đáp.

Nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội có được phát vật dụng sinh hoạt không?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ gồm những trường hợp sau đây:
a) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam;
b) Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, Điều 25 của Luật phòng, chống mua bán người;
c) Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.
2. Chế độ hỗ trợ gồm:
a) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thời gian hỗ trợ tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước không quá 60 (sáu mươi) ngày;
b) Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được cấp 02 (hai) bộ quần áo dài, 02 (hai) bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với nạn nhân là nữ);
c) Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường thì được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi trên đường; hỗ trợ tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông.
Nạn nhân là người chưa thành niên thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện) hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tự mình hoặc phối hợp với cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội đưa nạn nhân về nơi người thân thích cư trú.
3. Trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ:
a) Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển (đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân); cơ sở hỗ trợ nạn nhân; cơ sở bảo trợ xã hội.
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển (đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân) không có điều kiện bố trí ăn, ở cho nạn nhân, sau khi tiếp nhận, giải cứu và làm các thủ tục xác định nạn nhân, cơ quan tiếp nhận, giải cứu chuyển nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.
b) Cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên thì cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân chịu trách nhiệm cử người giám hộ trong suốt quá trình; nạn nhân ở cơ sở, khi làm các thủ tục pháp lý để trở về nơi cư trú.
4. Căn cứ vào các chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Khoản 2 Điều này và tình hình thực tế của địa phương, các cơ quan theo quy định tại Khoản 3 Điều này lập dự toán trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội thì sẽ được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết bao gồm: cấp 02 (hai) bộ quần áo dài, 02 (hai) bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với nạn nhân là nữ).

Có phát vật dụng sinh hoạt cho nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội không?

Có phát vật dụng sinh hoạt cho nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội không? (Hình từ Internet)

Nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội có được chăm sóc phục hồi sức khỏe không?

Theo Điều 20 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định hỗ trợ y tế như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
2. Chế độ hỗ trợ y tế gồm chi phí khám bệnh và chi phí chữa bệnh.
3. Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự thanh toán.
Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên được cơ sở hỗ trợ nạn nhân hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng. Đối với nạn nhân không còn thân nhân được cơ sở hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo.
Trường hợp đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
4. Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, sau 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.
5. Căn cứ quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân lập dự toán chi phí hỗ trợ y tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, nạn nhân mua bán người trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội sẽ được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe theo quy định. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự thanh toán.

Nạn nhân mua bán người có được trợ giúp hiểu biết pháp luật để phòng tránh bị mua bán trở lại không?

Tại Điều 22 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định trợ giúp pháp lý như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ gồm:
a) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam;
b) Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam.
2. Chế độ trợ giúp pháp lý gồm: Tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người.
3. Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Như vậy, nạn nhân mua bán người sẽ được trợ giúp pháp lý về tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại và trợ giúp các vấn đề pháp lý khác quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo trợ xã hội

Phan Hồng Công Minh

Bảo trợ xã hội
Hỏi đáp mới nhất về Bảo trợ xã hội
Hỏi đáp Pháp luật
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng được vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các trường hợp người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng? Hành vi không chăm sóc người cao tuổi thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp nào không được tiếp tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội đối với người có diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội quy định như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu tờ khai đề nghị tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội với người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu số liệu kết quả thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên với đối tượng bảo trợ xã hội như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có phát vật dụng sinh hoạt cho nạn nhân mua bán người đang lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội không?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tạo việc làm tại cơ sở trợ giúp xã hội như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bảo trợ xã hội có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào