10:06 | 18/10/2022
Loading...

Những khoản chi nào của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã không được hạch toán vào chi phí?

Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? Quy định về phê duyệt báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? Chế độ báo cáo và công khai tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? Nhờ anh/chị tư vấn!

1. Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm:

1. Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường.

2. Các khoản chi phạt thuộc trách nhiệm cá nhân do vi phạm hành chính, vi phạm môi trường, phạt nợ vay quá hạn do nguyên nhân chủ quan, phạt vi phạm chế độ tài chính.

3. Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ.

5. Các khoản chi của cá nhân ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan khác.

6. Các khoản chi vượt định mức theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Quy định về phê duyệt báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định về phê duyệt báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như sau:

Hằng năm, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo, trình Liên minh hợp tác xã cùng cấp (đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc Đại hội thành viên (đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã) phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối kết quả tài chính sau khi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật về kiểm toán và có ý kiến thẩm định của kiểm soát viên.

3. Chế độ báo cáo và công khai tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

Theo Điều 11 Thông tư 52/2022/TT-BTC chế độ báo cáo và công khai tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như sau:

1. Quỹ hợp tác xã thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

2. Thời gian chốt số liệu:

a) Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 năm báo cáo;

b) Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

3. Mẫu biểu Báo cáo:

a) Báo cáo tài chính quy định tại điểm a khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP: Thực hiện theo quy định tại chế độ kế toán của Quỹ;

b) Báo cáo tình hình hoạt động cho vay quy định tại điểm c khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP:

- Quỹ hợp tác xã địa phương gửi báo cáo cho Quỹ hợp tác xã Trung ương để tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này;

- Quỹ hợp tác xã Trung ương tổng hợp gửi báo cáo các cơ quan theo mẫu tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP:

- Quỹ hợp tác xã địa phương gửi báo cáo cho Quỹ hợp tác xã Trung ương để tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này;

- Quỹ hợp tác xã Trung ương tổng hợp gửi báo cáo các cơ quan theo mẫu tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Thời hạn nộp báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP.

4. Công khai tài chính:

a) Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện công khai tài chính theo quy định đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật đối với hợp tác xã.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hợp tác xã

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hợp tác xã
Hợp tác xã
Hỏi đáp mới nhất về Hợp tác xã
Hỏi đáp pháp luật
Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật
Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về bãi bỏ thủ tục hành chính thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Giải thể tự nguyện hợp tác xã và Giải thể tự nguyện Liên hiệp hợp tác xã như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý quy định gì về nhiệm vụ nâng cao chất lượng nhân lực của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý quy định gì về nhiệm vụ nâng cao nhận thức của phụ nữ về hỗ trợ phát triển hợp tác xã?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý hướng tới đối tượng nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có bị chấm dứt tư cách thành viên khi không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp tác xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào