11:10 | 17/10/2022
Loading...

Hội đồng thành viên khi tiến hành họp có thể ghi âm không?

Có thể ghi âm cuộc họp của Hội đồng thành viên không? Thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước phải có trình độ thạc sĩ? Bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần thông qua họp Hội đồng thành viên không?

Có thể ghi âm cuộc họp của Hội đồng thành viên không?

Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cuộc họp Hội đồng thành viên có thể ghi âm được hay không? Ghi âm để lưu trữ lại. 

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định biên bản họp Hội đồng thành viên như sau:

Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Như vậy, trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cuộc họp Hội đồng thành viên có thể ghi âm hoặc lưu trữ dưới hình thức khác nêu trên.

Thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước phải có trình độ thạc sĩ?

Đối với doanh nghiệp nhà nước, người muốn trở thành thành viên Hội đồng thành viên thì phải có trình độ thạc sĩ đúng không?

Trả lời: 

Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

4. Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.

5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Theo đó, thành viên của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn nêu trên. Ở đây trình độ chuyên môn không quy định cụ thể nếu Điều lệ công ty quy định phải có trình độ thạc sĩ thì phải đáp ứng tiêu chuẩn này.

Bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần thông qua họp Hội đồng thành viên không?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, khi bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên mà không tổ chức họp Hội đồng thành viên thì có đúng hay không? Quy định pháp luật về vấn đề này thế nào?

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;

- Quyết định phương hướng phát triển công ty;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

- Tổ chức lại, giải thể công ty.

Theo quy định này, nếu Điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên quy định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên thì sẽ thực hiện theo Điều lệ.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định thì việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cuộc họp

Nguyễn Minh Tài

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào