11:18 | 12/10/2022
Loading...

Quyền khai thác khoáng sản có phí, chí phí đấu giá như thế nào?

Phí, chi phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gì? Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và đối tượng không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gì? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gì? Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

1. Phí, chi phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gì?

Tại Điều 7 Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về phí, chi phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

2. Các chi phí liên quan đến việc lập hồ sơ mời đấu giá; đánh giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá; chi phí tổ chức phiên đấu giá của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và đối tượng không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gì?

Tại Điều 8 Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:

a) Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;

b) Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

2. Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 (năm), kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.

Tại Điều 9 Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đối tượng không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.

2. Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gì?

Tại Điều 10 Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

a) Tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liên quan đến khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.

b) Khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lấy mẫu trên mặt đất nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật khoáng sản;

c) Được tham gia các buổi họp liên quan đến phiên đấu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc nội quy phiên đấu giá, quy chế đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành và quy định của pháp luật khác có liên quan;

b) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 11 Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

a) Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

b) Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

c) Được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

d) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24 Nghị định này và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Trong thời hạn 06 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

c) Trong thời hạn 12 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

d) Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khoáng sản

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Khoáng sản
Khoáng sản
Hỏi đáp mới nhất về Khoáng sản
Hỏi đáp pháp luật
Trữ lượng khoáng sản được thống kê, kiểm kê như thế nào? Nội dung thể hiện trên bản vẽ mặt cắt hiện trạng là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; thông tin, tài liệu liên quan xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế được lưu trữ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ sở và quy trình xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế như thế nào đối với các mỏ khoáng sản rắn?
Hỏi đáp pháp luật
Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế các mỏ nước khoáng, nước nóng thiên nhiên có phương pháp xác định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế các mỏ nước khoáng, nước nóng thiên nhiên có quy trình như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trình tự, nguyên tắc tiến hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền khai thác khoáng sản có phí, chí phí đấu giá như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thời gian dự trữ tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Khoáng sản có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào