15:37 | 06/10/2022
Loading...

Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?

Quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như thế nào? Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề nào? Nguyên tắc quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam như thế nào?

Quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 62 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như sau:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.
2. Ban Kiểm toán nội bộ giúp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện các chức năng sau:
- Rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều hành thông suốt, an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và của các doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.
3. Trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ
- Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.
- Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các đơn vị, bộ phận thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?

Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề nào?

Tại Khoản 5 Điều 65 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau đây:
a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc;
b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước;
c) Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
d) Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề quy định trên.

Nguyên tắc quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện theo một hoặc một số nguyên tắc sau đây:

a) Quản lý, điều hành thông qua thực hiện quyền chủ sở hữu; người đại diện;
b) Quản lý, điều hành thông qua Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
c) Quản lý, điều hành thông qua thỏa thuận, hợp tác sử dụng dịch vụ chung trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, các hình thức đầu tư, liên kết; thực hiện các quy chế, tiêu chuẩn, định mức chung trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam không trái với quy định pháp luật; sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo nguyên tắc thị trường;
d) Tuân thủ pháp luật; thông qua quan hệ sở hữu và quan hệ hợp đồng kinh tế. Không can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính; hài hòa lợi ích; đảm bảo phát triển vốn nhà nước đúng định hướng phát triển ngành hóa chất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
đ) Phương thức khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ của các doanh nghiệp thành viên.

Trên đây là nguyên tắc quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập đoàn Hóa chất

Vũ Thiên Ân

Tập đoàn Hóa chất
Hỏi đáp mới nhất về Tập đoàn Hóa chất
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát viên thuộc ban kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có nhiệm kỳ là bao nhiêu năm?
Hỏi đáp pháp luật
Giữa Kiểm soát viên và Cơ quan đại diện chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có mối quan hệ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về hợp đồng, giao dịch của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với những người có liên quan như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có các chức năng chủ yếu gì?
Hỏi đáp pháp luật
Những việc gì mà Hội đồng thành viên có quyền nhân danh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để quyết định?
Hỏi đáp pháp luật
Miễn nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong những trường hợp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các tiêu chuẩn và điều kiện mà người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phải đáp ứng?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp thành viên được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sử dụng như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tập đoàn Hóa chất có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào