15:38 | 06/10/2022
Loading...

Các nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam?

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam có các nghĩa vụ nào? Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật trong trường hợp nào?

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam có các nghĩa vụ nào?

Tại Khoản 1 Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ này, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và chủ sở hữu;
c) Trung thành với lợi ích của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và chủ sở hữu. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; không được đem tài sản của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho người khác; không tiết lộ bí mật của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong thời gian đang thực hiện chức trách là thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc và trong thời hạn tối thiểu là 03 năm sau khi thôi làm thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận;
d) Khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng thành viên, tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho tất cả chủ nợ biết. Trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc không được quyết định tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động;
đ) Khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thực hiện các quy định tại điểm d khoản này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ;
e) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vi phạm Điều lệ, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và chủ sở hữu thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
g) Không được để vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của mình giữ chức danh Kế toán trưởng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam có các nghĩa vụ được quy định trên.

Các nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam?

Các nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam? (Hình từ Internet)

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật trong trường hợp nào?

Tại Khoản 4 Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm:
a) Để Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thua lỗ;
b) Không bảo toàn được vốn nhà nước;
c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ;
d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật trong trường hợp được quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập đoàn Hóa chất

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tập đoàn Hóa chất
Tập đoàn Hóa chất
Hỏi đáp mới nhất về Tập đoàn Hóa chất
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát viên thuộc ban kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có nhiệm kỳ là bao nhiêu năm?
Hỏi đáp pháp luật
Giữa Kiểm soát viên và Cơ quan đại diện chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có mối quan hệ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về hợp đồng, giao dịch của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với những người có liên quan như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có các chức năng chủ yếu gì?
Hỏi đáp pháp luật
Những việc gì mà Hội đồng thành viên có quyền nhân danh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để quyết định?
Hỏi đáp pháp luật
Miễn nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong những trường hợp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các tiêu chuẩn và điều kiện mà người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phải đáp ứng?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp thành viên được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sử dụng như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tập đoàn Hóa chất có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào