10:38 | 29/09/2022
Loading...

Quy định về kiểm soát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Kiểm soát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Quy định về giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Giao dịch ký quỹ chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Kiểm soát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 22 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về kiểm soát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

22.1. Hệ thống giao dịch kiểm soát và công bố khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua theo nguyên tắc:

22.1.1. Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

a) Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mua của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện.

b) Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ bán của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch;

c) Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua đã hết và lệnh mua được nhập tiếp vào hệ thống giao dịch sẽ không được chấp nhận.

22.1.2. Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

a) Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được giảm xuống ngay sau khi giao dịch thỏa thuận được thực hiện nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài mua với một nhà đầu tư trong nước bán;

b) Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tăng lên ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài bán với một nhà đầu tư trong nước mua;

c) Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau. Hệ thống cho phép giao dịch thỏa thuận giữa hai nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện kể cả trong trường hợp khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn hơn khối lượng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài.

22.2. Hệ thống giao dịch hiển thị thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc như sau:

22.2.1. Lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng mua của toàn thị trường tại từng mức giá, từ mức giá có thứ tự ưu tiên cao nhất đến mức giá có thứ tự ưu tiên thấp nhất, cho đến khi bằng khối lượng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài.

22.2.2. Các lệnh mua còn lại của nhà đầu tư nước ngoài không được hiển thị vẫn nằm chờ trên sổ lệnh và sẽ tự động bị hủy khi khối lượng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài đã hết.

22.2.3. Hệ thống giao dịch cập nhật thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài và điều chỉnh việc hiển thị mỗi khi lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài được nhập vào hệ thống hoặc bị hủy bỏ.

22.3. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến giao dịch chứng khoán.

22.4. TTLKCK tính toán và cung cấp cho SGDCK TP.HCM khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua trong mỗi ngày giao dịch theo các quy trình và thỏa thuận làm việc giữa hai cơ quan.

2. Quy định về giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 23 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

23.1. Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện giao dịch chứng khoán hoặc ủy quyền giao dịch chứng khoán phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

23.2. Việc chuyển nhượng chứng khoán niêm yết tại SGDCK TP.HCM phải thực hiện qua hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM. Các trường hợp chuyển nhượng thực hiện thông qua TTLKCK phải công bố thông tin trên SGDCK TP.HCM theo các quy định hiện hành.

23.3. Khi đặt bán chứng khoán hoặc chào bán giao dịch thỏa thuận, nhà đầu tư phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại thành viên, ngoại trừ có quy định khác của Bộ Tài chính.

Khi đặt mua chứng khoán hoặc chào mua giao dịch thỏa thuận, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ tiền giao dịch theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN.

3. Giao dịch ký quỹ chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 24 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Nhà đầu tư và công ty chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nhà đầu tư

Nguyễn Hữu Vi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào