Thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng?

Quỹ đại chúng có thời hạn huy động vốn thế nào? Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được cung cấp những dịch vụ nào? Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động khi nào?

Quỹ đại chúng có thời hạn huy động vốn thế nào?

Căn cứ Điều 108 Luật Chứng khoán 2019 quy định thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng như sau:

- Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;
+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.
- Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả huy động vốn có xác nhận của ngân hàng giám sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.
- Trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu mọi chi phí và nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ việc huy động vốn.

Như vậy, thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng là 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực.

Thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng? (Hình từ Internet)

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được cung cấp những dịch vụ nào?

Căn cứ khoản 7 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019 quy định hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho vốn huy động tại nước ngoài.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho vốn huy động tại nước ngoài.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động khi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 94 Luật Chứng khoán 2019 quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

- Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán có thông tin sai sự thật;
- Không khắc phục được tình trạng theo quy định tại Điều 92 của Luật này;
- Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép;
- Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này hoặc điều kiện vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu sau thời hạn khắc phục quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật này.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động khi hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán có thông tin sai sự thật; Không khắc phục được tình trạng; Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép; Không đáp ứng điều kiện quy định hoặc điều kiện vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu sau thời hạn khắc phục.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

Quỹ đại chúng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Quỹ đại chúng
Hỏi đáp Pháp luật
Những hạn chế của người điều hành ngân hàng giám sát hoạt động của quỹ đại chúng gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Quỹ đại chúng là gì? Điều kiện huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng hiện nay là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện thành lập quỹ đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quỹ đại chúng là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin về công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quỹ đại chúng
243 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Quỹ đại chúng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào