10:28 | 16/09/2022
Loading...

Có thể được làm Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu nhiệm kỳ?

Được làm Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu nhiệm kỳ? Thủ tục bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước như thế nào? Tôi được cử làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của một doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn, tôi muốn hỏi là liệu tôi có thể được giữ chức vụ này tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ?

Được làm Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu nhiệm kỳ?

Căn cứ Điều 36 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định điều kiện bổ nhiệm lại như sau:

1. Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
2. Doanh nghiệp có nhu cầu.
3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận.
4. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
5. Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại trước khi quyết định.
6. Một cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 02 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại doanh nghiệp đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.
Một cá nhân được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại một doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn có thể được được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước không quá 02 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại doanh nghiệp đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước (Hình từ Internet)

Thủ tục bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước như thế nào?

Tại Điều 37 Nghị định 159/2020/NĐ-CP có quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên như sau:

1. Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn giữ chức vụ theo quy định, cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên biết và thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại.
2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước:
a) Người quản lý doanh nghiệp nhà nước làm bản tự nhận xét, đánh giá kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của mình về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ gửi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, đồng thời gửi cơ quan tham mưu;
b) Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại: Thực hiện như quy định tại Điều 21 Nghị định này;
c) Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận và quyết định nhân sự:
Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận kết quả lấy ý kiến tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cấp trên của cấp ủy doanh nghiệp đối với trường hợp nhân sự thuộc diện phải lấy ý kiến của cấp ủy cấp trên theo quy định.
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty ra quyết định bổ nhiệm lại theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước: Người quản lý doanh nghiệp nhà nước làm bản tự nhận xét, đánh giá kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của mình trong thời gian giữ chức vụ gửi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, đồng thời gửi cơ quan tham mưu; Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại; Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận và quyết định nhân sự.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp nhà nước

Mạc Duy Văn

Doanh nghiệp nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp nhà nước
Hỏi đáp pháp luật
Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong Chiến lược tài chính?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực nào?
Hỏi đáp pháp luật
Những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền và trách nhiệm của SCIC đối với doanh nghiệp mà SCIC nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Hỏi đáp pháp luật
Quyền và trách nhiệm của SCIC đối với doanh nghiệp mà SCIC nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và dưới 50% vốn điều lệ do BXD làm đại diện chủ sở hữu
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về kiêm nhiệm đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ do BXD làm đại diện chủ sở hữu
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về kiêm nhiệm đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do BXD làm đại diện chủ sở hữu
Hỏi đáp pháp luật
Có thể thuê thẩm tra báo cáo quyết toán dự án vốn Nhà nước
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào