10:06 | 15/09/2022
Loading...

Quy định kết chuyển tồn tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

- Kiểm kê kho phát hiện thừa/thiếu tem.
- Cơ quan thuế cấp trên lập phiếu xuất tem cho cơ quan thuế cấp dưới, khi nhập kho TĐT tại cơ quan thuế cấp dưới, có sự sai lệch về loại, ký
hiệu hoặc số lượng so với thông tin trên phiếu xuất TĐT.

Điều chỉnh tem điện tử rượu và thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước khi kiểm kê kho phát hiện thừa/thiếu tem hoặc khi có sự sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng so với thông tin trên phiếu xuất tem điện tử.

Tem điện tử thuốc lá (Hình từ Internet)

Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại tiểu mục 1.2 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Công chức được giao xuất tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:
- Lập Biên bản điều chỉnh tem theo thực tế sai lệch.
- Lập phiếu xuất tem điều chỉnh trong Hệ thống QLTĐT (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM) xuất trả cơ quan thuế cấp trên số tem trong phiếu xuất; in phiếu xuất chuyển thủ kho.
- Công chức được giao xuất tem căn cứ phiếu xuất tem điều chỉnh của cơ quan thuế cấp trên, lập phiếu nhập tem điều chỉnh.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).
Công chức được giao xuất TĐT của Vụ TVQT Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
- Căn cứ Biên bản kiểm kê phát hiện thừa được lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt.
- Căn cứ Hồ sơ điều chỉnh của cơ quan thuế cấp dưới (Biên bản điều chỉnh và phiếu xuất điều chỉnh); xác định số TĐT sai lệch liên quan đến các đơn vị để thực hiện điều chỉnh:
+ Lập phiếu nhập TĐT điều chỉnh (mẫu: CTT23/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn; in phiếu nhập chuyển thủ kho.
+ Lập phiếu xuất tem điều chỉnh (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM)
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
+ Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu: ST11/TEM).
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước được tiến hành theo quy định trên.

Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quy định lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Công chức được giao bán tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện
Trường hợp phát hiện sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng sau khi bán cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện được mua tem:
- Căn cứ biên bản điều chỉnh, công chức lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay thế hóa đơn đã lập tương ứng với loại, ký hiệu, số lượng, giá bán TĐT cho các tổ chức, cá nhân.
Việc lập hóa đơn điện tử thay thế được thực hiện theo quy định tại Điểm b2 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Đánh dấu hóa đơn lập sai bị thay thế và lập hóa đơn thay thế.
+ Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu: ST10/TEM)
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước được thực hiện theo quy trình nêu trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tem điện tử

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tem điện tử
Tem điện tử
Hỏi đáp mới nhất về Tem điện tử
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá bị mất, cháy, hỏng tại các Tổ chức, cá nhân?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tổ chức hủy tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định quản lý vi phạm về mất, cháy, hỏng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do TCCN đề nghị sáp nhập, chia cơ quan thuế quản lý?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin tem điện tử rượu trong trường hợp do cơ quan thuế đề nghị điều chuyển như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định việc tiếp nhận và xử lý thông tin quản lý việc bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá tại cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tem điện tử có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào