10:06 | 15/09/2022
Loading...

Quy định kết chuyển tồn tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

- Kiểm kê kho phát hiện thừa/thiếu tem.
- Cơ quan thuế cấp trên lập phiếu xuất tem cho cơ quan thuế cấp dưới, khi nhập kho TĐT tại cơ quan thuế cấp dưới, có sự sai lệch về loại, ký
hiệu hoặc số lượng so với thông tin trên phiếu xuất TĐT.

Điều chỉnh tem điện tử rượu và thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước khi kiểm kê kho phát hiện thừa/thiếu tem hoặc khi có sự sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng so với thông tin trên phiếu xuất tem điện tử.

Quy định kết chuyển tồn tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Quy định kết chuyển tồn tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? (Hình từ Internet)

Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại tiểu mục 1.2 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Công chức được giao xuất tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:
- Lập Biên bản điều chỉnh tem theo thực tế sai lệch.
- Lập phiếu xuất tem điều chỉnh trong Hệ thống QLTĐT (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM) xuất trả cơ quan thuế cấp trên số tem trong phiếu xuất; in phiếu xuất chuyển thủ kho.
- Công chức được giao xuất tem căn cứ phiếu xuất tem điều chỉnh của cơ quan thuế cấp trên, lập phiếu nhập tem điều chỉnh.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).
Công chức được giao xuất TĐT của Vụ TVQT Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:
- Căn cứ Biên bản kiểm kê phát hiện thừa được lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt.
- Căn cứ Hồ sơ điều chỉnh của cơ quan thuế cấp dưới (Biên bản điều chỉnh và phiếu xuất điều chỉnh); xác định số TĐT sai lệch liên quan đến các đơn vị để thực hiện điều chỉnh:
+ Lập phiếu nhập TĐT điều chỉnh (mẫu: CTT23/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn; in phiếu nhập chuyển thủ kho.
+ Lập phiếu xuất tem điều chỉnh (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM)
- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
+ Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu: ST11/TEM).
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước được tiến hành theo quy định trên.

Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quy định lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Công chức được giao bán tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện
Trường hợp phát hiện sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng sau khi bán cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện được mua tem:
- Căn cứ biên bản điều chỉnh, công chức lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay thế hóa đơn đã lập tương ứng với loại, ký hiệu, số lượng, giá bán TĐT cho các tổ chức, cá nhân.
Việc lập hóa đơn điện tử thay thế được thực hiện theo quy định tại Điểm b2 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:
+ Đánh dấu hóa đơn lập sai bị thay thế và lập hóa đơn thay thế.
+ Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).
+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu: ST10/TEM)
+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

Trường hợp phát hiện sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng sau khi bán cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện được mua tem. Căn cứ biên bản điều chỉnh, công chức lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay thế hóa đơn đã lập tương ứng với loại, ký hiệu, số lượng, giá bán TĐT cho các tổ chức, cá nhân.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hóa đơn điện tử

Vũ Thiên Ân

Hóa đơn điện tử
Hỏi đáp mới nhất về Hóa đơn điện tử
Hỏi đáp Pháp luật
Hủy hóa đơn và tiêu hủy hóa đơn điện tử có phải là một không? Trường hợp nào phải hủy hóa đơn điện tử?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bắt buộc phải đăng ký mua hóa đơn điện tử và xuất hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại không khi xuất hàng ra nước ngoài?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách 524 doanh nghiệp thuộc diện rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp theo Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Xử lý hình sự đối với hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế năm 2023 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong hóa đơn điện tử có được viết tắt, viết không dấu một số thông tin của người mua không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải bên thứ ba chỉ đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử vẫn được phép nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho người bán?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được sử dụng phiếu giao hàng thay thế việc sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi cần được tăng cường giám sát?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2023, có bắt buộc lập hóa đơn cho người mua đối với hàng hóa sử dụng để biếu, tặng hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hóa đơn điện tử có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào