10:32 | 13/09/2022
Loading...

Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức tại sân bay?

Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức tại sân bay như thế nào? Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức như thế nào? Xin được giải đáp.

Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức tại sân bay như thế nào?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 18/2022/NĐ-CP quy định đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức như sau:

1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hoặc lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Văn phòng Quốc hội;
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách;
Tặng hoa Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
2. Lễ đón chính thức:
a) Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch Quốc hội (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách đi cùng), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một số lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, một số đại biểu Quốc hội tương ứng với thành phần chính thức đoàn khách, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
c) Nghi thức đón:
Trải thảm đỏ từ cửa Nhà Quốc hội đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân đón Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách;
Tặng hoa Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
d) Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm. Chủ tịch Quốc hội và Người đứng đầu Nghị viện nước khách vào phòng gặp hẹp hoặc phòng hội đàm; Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách.
3. Hội đàm chính thức:
a) Chủ tịch Quốc hội và Người đứng đầu Nghị viện nước khách đồng chủ trì hội đàm;
b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
c) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
4. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Người đứng đầu Nghị viện nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
5. Chiêu đãi chính thức:
a) Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự;
c) Thành phần:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch Quốc hội (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số đại biểu Quốc hội, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn chào mừng;
Người đứng đầu Nghị viện nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.

Theo đó, việc đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức tại sân bay được thực hiện theo trình tự, thủ tục nêu trên.

Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức tại sân bay?

Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức tại sân bay? (Hình từ Internet)

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức như thế nào?

Theo Điều 13 Nghị định 18/2022/NĐ-CP quy định đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức như sau:

1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao.
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Tặng hoa Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
2. Lễ đón chính thức:
a) Phó Chủ tịch nước chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các thành viên tham gia hội đàm chính thức, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
c) Nghi thức đón:
Trải thảm đỏ trải dọc trên bậc thềm từ cửa chính Phủ Chủ tịch đến nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;
Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân đón Phó Nguyên thủ quốc gia và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Thiếu nhi tặng hoa Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Phó Chủ tịch nước giới thiệu các thành viên dự lễ đón phía Việt Nam;
Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách giới thiệu các thành viên đoàn khách;
d) Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;
Phó Chủ tịch nước và Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách vào phòng hội đàm;
Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách.
3. Hội đàm chính thức:
a) Phó Chủ tịch nước và Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm;
b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.
4. Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên.
5. Chiêu đãi chính thức:
a) Phó Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Thành phần:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ nước khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
c) Nghi thức:
Phó Chủ tịch nước phát biểu chào mừng;
Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đáp từ;
d) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào