09:56 | 01/09/2022
Loading...

Làm gì khi thông tin năm sinh ở sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai?

Năm sinh ở sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thì phải làm sao? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng có cấp đổi được không? Xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của người đã chết như thế nào?

Năm sinh ở sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thì phải làm sao?

Cho em hỏi năm sinh ở sổ hộ khẩu lệch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lệch về năm sinh thì bây giờ phải làm sao ạ em cảm ơn

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì giá trị pháp lý của giấy khai sinh được quy định như sau:

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Do đó bạn sẽ dùng Giấy khai sinh làm chuẩn để so sánh với các loại giấy tờ khác.

*Đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lệch về năm sinh so với giấy khai sinh thì:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.”

Do đó bạn sẽ nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót lại cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Về hồ sơ bạn phải chuẩn bị để thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, khi phát hiện phần năm sinh chủ sử dụng có sai sót, người sử dụng đất làm đơn đề nghị đính chính gửi tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện, kèm theo đơn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch (thông thường thì cần nộp Giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu) để đề nghị giải quyết.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng có cấp đổi được không?

Chào Luật sư, vấn đề là tôi đang có một mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gần đây khó khăn nên muốn bán mảnh đất này đi. Nhưng khi kiểm tra sổ đỏ thì bị dán nhấm dẫn đến hư hỏng, cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có thể cấp đổi sổ đỏ không? Nếu có thì cần thủ tục gì? Nhờ luật sư giúp đỡ, mong sớm nhận được phản hồi.

Trả lời:

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi: Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

Với quy định này khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn bị hư hỏng thì có quyền đăng ký cấp đổi.

Căn cứ Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Điều 60, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP và Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Thủ tục cấp lại như sau:

- Thứ nhất, Bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

- Thứ hai bạn nộp hồ sơ đến phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

+ Nếu bạn nộp hồ sơ tại phòng đăng ký đất đai thì không quá 7 ngày sẽ được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Nếu bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì không quá 10 sẽ được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, khi sổ đỏ của bạn bị hư hỏng thì có quyền làm thủ tục để cấp đổi sổ, Trình tự cấp đổi theo sự hướng dẫn trên.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của người đã chết như thế nào?

Ông bà tôi mất từ năm 2007, không để lại di chúc ông bà có 4 người con gồm 1 trai và 3 gái, hiện nay các bác thống nhất họp gia đình và có biên bản họp 4 người cùng kí và thống nhất chia khu đất thành 2 phần cho bác trai tôi và mẹ tôi là con gái út, nhưng hiện nay sổ đỏ của ông bà đã mất, và giờ tôi muốn làm lại sổ cho bác tôi và mẹ tôi cần những thủ tục gi? Đây là đất ở nông thôn. (bác trai tôi lại ở xa không có diều kiện đi lại thường xuyên)

Trả lời:

Về vấn đề này thì tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có quy định như sau:

"Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Trên đây là quy định về thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về hồ sơ để xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp này thì được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

"Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

.......................

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó."

Trên đây là nội dung trả lời về việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của người đã chết. Bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sổ hộ khẩu

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Sổ hộ khẩu
Sổ hộ khẩu
Hỏi đáp mới nhất về Sổ hộ khẩu
Hỏi đáp pháp luật
Cha mẹ làm hồ sơ hỗ trợ ăn trưa cho con đang học mẫu giáo như thế nào khi sổ hổ khẩu bị thất lạc?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức: Bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 01/1/2023? Bỏ sổ hộ khẩu giấy thì có thể sử dụng những loại giấy tờ gì để chứng minh thông tin về cư trú?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền xác nhận văn bản xác nhận tình trạng chỗ ở để nhận con nuôi?
Hỏi đáp pháp luật
Sổ hộ khẩu có được cầm cố không?
Hỏi đáp pháp luật
Bị phạt bao nhiêu tiền khi làm giả sổ hộ khẩu? Có truy cứu trách nhiệm hình sự khi làm giả sổ hộ khẩu không?
Hỏi đáp pháp luật
Làm gì khi thông tin năm sinh ở sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp bỏ sổ hộ khẩu giấy thì xác nhận thông tin về cư trú bằng cách nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong những trường hợp nào thì bị thu sổ hộ khẩu?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sổ hộ khẩu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào