Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở theo mẫu nào?

Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào? Đơn đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được quy định như thế nào? Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

1. Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Theo mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở, cụ thể như sau:

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

KẾ HOẠCH

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở ....

I. Thông tin của cơ sở

1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ...

2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật

3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất

II. Kết quả kiểm kê khí nhà kính và dự kiến phát thải của cơ sở

- Mô tả, trình bày kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở đã được nêu trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

- Mô tả chi tiết phương pháp, số liệu đầu vào, xác định mức phát thải khí nhà kính dự kiến.

III. Mục tiêu và biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Mô tả biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

IV. Kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

- Mô tả phương thức thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

- Mô tả chi tiết phương pháp đo đạc lượng giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

V. Hoạt động giám sát, đánh giá

Mô tả các biện pháp giám sát, đánh giá các biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

VI. Chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật

 

TM. TỔ CHỨC

2. Đơn đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được quy định như thế nào?

Theo mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về đơn đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được quy định như sau:

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÍN CHỈ CÁC-BON, HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. (qua Cục Biến đổi khí hậu)

Tên doanh nghiệp:...............................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................ Fax:............................................

Email:...................................................................................................................................

1. Thông tin dự án

- Cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon áp dụng cho chương trình/dự án: ...(tên cơ chế)...; (nếu đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon)

- Lĩnh vực hoạt động của chương trình/dự án: ...(tên lĩnh vực)...;

- Giai đoạn nhận tín chỉ các-bon (hoặc hạn ngạch phát thải khí nhà kính) của chương trình/dự án: từ tháng .../năm... đến tháng.../năm...

2. Đề nghị xác nhận

Lượng tín chỉ các-bon (hoặc hạn ngạch phát thải khí nhà kính) đề nghị xác nhận giao dịch:...

 

…., ngày…tháng…năm ....
TM. CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trân trọng!

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Hỏi đáp mới nhất về Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Hỏi đáp pháp luật
Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có những nội dung nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ TN&MT trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Hỏi đáp pháp luật
Mục tiêu, lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và yêu cầu đối với đơn vị thẩm định được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) là gì? Yêu cầu đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Việc tăng cường hấp thụ khí nhà kính và trách nhiệm kiểm tra, giám sát HĐ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc xây dựng và triển khai cơ chế, phương thức hợp tác giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công tác tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Nguyễn Minh Tài
301 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào