Quy định về Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư Việt Nam?

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư Việt Nam? Hội nghị luật sư hằng năm được quy định thế nào? Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

1. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư Việt Nam?

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư là cơ quan tham mưu của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trong công tác khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; do Đại hội luật sư bầu ra, theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật được sử dụng con dấu của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ quy định.

Thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

b) Trung thực, khách quan, vô tư;

c) Có uy tín trong Đoàn Luật sư.

2. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Hội đồng bầu ra trong số các thành viên của Hội đồng.

Đối với Đoàn Luật sư có dưới 30 luật sư, thành viên Ban Chủ nhiệm có thể là thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhưng chiếm tỷ lệ không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng và không đồng thời là Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

Số lượng thành viên của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Đại hội luật sư quyết định.

Thể thức bầu và quy trình đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và các vấn đề chi tiết khác liên quan đến bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Điều lệ này.

3. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Xem xét và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư quyết định các hình thức khen thưởng của Đoàn Luật sư đối với luật sư, các đơn vị của Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức, cá nhân khác; hoặc đề nghị Ban Chủ nhiệm trình Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng luật sư, các đơn vị của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức, cá nhân khác;

b) Xác minh, xem xét và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư quyết định các hình thức kỷ luật đối với luật sư, người tập sự hành nghề luật sư;

c) Thụ lý, xác minh, xem xét đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, các cơ quan, đơn vị của Đoàn Luật sư và đề xuất với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về việc giải quyết các đơn, thư đó.

4. Cuộc họp của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật hợp lệ khi có trên 1/2 số thành viên của Hội đồng tham dự.

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết có số phiếu bằng nhau thì vấn đề được quyết định theo ý kiến của bên có phiếu của Chủ tịch Hội đồng.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và thủ tục miễn, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật được áp dụng theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 23 của Điều lệ này.

2. Hội nghị luật sư hằng năm được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 25 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Hằng năm Đoàn Luật sư tổ chức hội nghị để thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động hành nghề của luật sư, hoạt động của Đoàn Luật sư, báo cáo tài chính trong năm và phương hướng năm tới; quyết định hoặc điều chỉnh mức phí tập sự hành nghề luật sư, mức phí gia nhập Đoàn Luật sư (nếu có).

Hội nghị luật sư hằng năm được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu tùy thuộc vào số lượng thành viên của Đoàn Luật sư. Đoàn Luật sư có số lượng dưới 300 luật sư phải tổ chức hội nghị toàn thể, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do khách quan khác. Hình thức hội nghị luật sư do Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư quyết định.

Hội nghị luật sư hằng năm chỉ thảo luận, thông qua những nội dung không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội luật sư.

2. Hội nghị luật sư hợp lệ khi có trên 1/2 số luật sư được triệu tập có mặt. Quyết định của Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư được thông qua khi có trên 1/2 số luật sư có mặt tại Hội nghị biểu quyết tán thành.

Luật sư được triệu tập hợp lệ vắng mặt tại Hội nghị luật sư 02 lần liên tiếp trở lên mà không có lý do chính đáng sẽ bị Đoàn Luật sư xem xét, xử lý kỷ luật.

Đoàn Luật sư gửi báo cáo kết quả Hội nghị hằng năm đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

3. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm triệu tập và điều hành Hội nghị luật sư.

Trân trọng!

Lê Bảo Y

Đoàn luật sư
Hỏi đáp mới nhất về Đoàn luật sư
Hỏi đáp Pháp luật
Đoàn Luật sư là gì? Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024 gồm các tài liệu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Phí gia nhập Đoàn Luật sư hiện nay là bao nhiêu? Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2023?
Hỏi đáp pháp luật
Số lượng luật sư thành viên bao nhiêu người thì có thể thành lập Chi nhánh Đoàn Luật sư ở quận?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định mới nhất về các nguồn thu của Đoàn Luật sư?
Hỏi đáp pháp luật
Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Hỏi đáp pháp luật
Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư?
Hỏi đáp pháp luật
Đoàn luật sư là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đoàn luật sư
862 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đoàn luật sư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào