11:13 | 30/07/2022
Loading...

Giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nội dung như thế nào?

Nội dung giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô và đề xuất, thực hiện biện pháp xử lý giám sát an toàn vĩ mô được quy định như thế nào? Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nội dung giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? 

Căn cứ Điều 15 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định nội dung giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô giám sát rủi ro thông qua một hoặc một số hoặc tất cả các nội dung sau đây:

1. Phân tích, nhận định mức độ lành mạnh tài chính nhằm phát hiện rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống bao gồm:

a) Phân tích, nhận định về tình hình vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn, tình hình huy động vốn, sử dụng vốn;

b) Phân tích, nhận định về tình hình thanh khoản;

c) Phân tích, nhận định về nợ xấu, chất lượng tài sản;

d) Phân tích, nhận định về hoạt động liên ngân hàng;

đ) Phân tích, nhận định về kết quả hoạt động kinh doanh; lãi dự thu.

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô sử dụng các ngưỡng thay đổi phù hợp với đặc điểm của đối tượng giám sát an toàn vĩ mô để đánh giá về rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định các ngưỡng thay đổi của các khoản mục nêu trên.

2. Phân tích, nhận định các diễn biến kinh tế vĩ mô, tác động của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế có nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Kiểm tra sức chịu đựng định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

a) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng thông qua phân tích, dự báo về diễn biến nợ xấu theo các kịch bản kinh tế vĩ mô, tác động của các giả định về chuyển nhóm nợ, giả định về khách hàng lớn mất khả năng trả nợ;

b) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thị trường thông qua phân tích tác động theo các kịch bản biến động về tỷ giá, lãi suất lên mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống, nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro lan truyền liên ngân hàng;

d) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thanh khoản thông qua phân tích khả năng thanh khoản trong trường hợp xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện phân tích, nhận định về khả năng xảy ra khủng hoảng hệ thống ngân hàng và biện pháp ứng phó.

5. Đối với nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện giám sát tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi phát sinh nhận định về rủi ro hệ thống theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô dựa vào các chỉ tiêu về quy mô, tính liên kết lẫn nhau, khả năng thay thế để lập danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành trước 31 tháng 3 hằng năm.

6. Đối với nhóm quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

7. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các nội dung giám sát khác phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của đơn vị.

Lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô và đề xuất, thực hiện biện pháp xử lý giám sát an toàn vĩ mô được quy định như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô và đề xuất, thực hiện biện pháp xử lý giám sát an toàn vĩ mô được quy định như sau:

1. Trên cơ sở kết quả giám sát rủi ro theo quy định tại Mục 2 Chương này và căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô tiến hành:

a) Lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất hoặc định kỳ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đề xuất đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô nghiên cứu, xem xét áp dụng biện pháp xử lý quy định tại Chương V Thông tư này đối với đối tượng giám sát ngân hàng (nếu cần thiết).

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chi nhánh

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chi nhánh
Chi nhánh
Hỏi đáp mới nhất về Chi nhánh
Hỏi đáp pháp luật
Thời hạn gửi báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo thống kê điện tử áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình tra soát đối với mẫu biểu báo cáo thống kê bằng văn bản áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo điện tử áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Cục Công nghệ tin học
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong quản lý báo cáo thống kê áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Cục Công nghệ tin học trong quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong quản lý báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng
Hỏi đáp pháp luật
Đại diện giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy chế giao dịch hối đoái của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức hành nghề luật sư tạm ngừng hoạt động thì chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức đó có được tiếp tục hoạt động không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chi nhánh có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào