09:47 | 12/07/2022
Loading...

Công ty TNHH có được mua lại vốn góp giá thấp hơn giá thị trường không?

Công ty TNHH mua lại vốn góp giá thấp hơn giá thị trường có đúng không? Thành viên công ty TNHH không mua hết phần vốn góp có được chuyển nhượng cho người khác? Chào ban biên tập, do không đồng ý với nghị quyết công ty nên tôi có yêu cầu công ty tôi đang góp vốn là công ty TNHH mua lại phần vốn góp của mình, trong điều lệ công ty có quy định sẽ mua lại vốn góp với giá được xác định dựa trên báo cáo kinh doanh của năm liền kề trước đó, mà xác định như vậy thì giá vốn công ty mua thấp hơn giá thị trường. Vậy cho tôi hỏi công ty có thể mua lại vốn góp với mức giá thấp hơn giá thị trường như vậy không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Công ty TNHH mua lại vốn góp giá thấp hơn giá thị trường có đúng không? 

Căn cứ Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định mua lại phần vốn góp như sau:

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

4. Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

Như vậy, trong trường hợp của anh/chị thì công ty TNHH có thể mua lại phần vốn góp của thành viên theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Việc công ty xác định giá mua lại theo quy định tại Điều lệ công ty là đúng với quy định pháp luật, tuy nhiên anh/chị có thể thỏa thuận với công ty về giá theo quy định trên để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Thành viên công ty TNHH không mua hết phần vốn góp có được chuyển nhượng cho người khác?

Theo Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Theo đó, trường hợp thành viên công ty không mua hoặc không mua hết phần vốn góp chào bán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán thì có thể chuyển nhượng phần vốn góp bán cho người không phải là thành viên công ty theo quy định.

Trân trọng!

 

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty tnhh

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào