11:20 | 27/06/2022
Loading...

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” ?

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” ra sao?Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài nguyên và môi trường trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” ra sao? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” ra sao?

Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2022 có quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát thực trạng phát triển và đề xuất thí điểm triển khai phát triển KTTH trong một số lĩnh vực ưu tiên.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, trình Chính phủ xem xét vào Quý I năm 2023, trong đó cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp nhằm phát triển KTTH.

- Chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái để thúc đẩy phát triển KTTH ở Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí về KTTH theo hướng chú trọng khía cạnh kinh tế, gia tăng lợi ích kinh tế từ mô hình KTTH.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xúc tiến các dự án đầu tư nước ngoài đáp ứng các tiêu chí KTTH, trong đó chú trọng các dự án có tính chất liên kết vùng gắn với chống biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu thống kê để phục vụ thẩm định, theo dõi, đánh giá tác động của các dự án KTTH nói riêng và KTTH ở Việt Nam nói chung.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương huy động nguồn lực cho các dự án đầu tư gắn với phát triển KTTH, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh gắn với phát triển KTTH. Chú trọng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác FTA, các đối tác đầu tư chủ chốt; tiếp cận tài chính xanh. Chủ động nghiên cứu khả năng và mức độ phù hợp trong tiếp cận tài chính số phục vụ các dự án KTTH.

- Phối hợp với các tổ chức, chuyên gia quốc tế hỗ trợ các địa phương trong việc tích hợp các nội dung phát triển KTTH trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về phát triển KTTH ở quốc tế và trong nước cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó có việc đo lường và giám sát quá trình thực hiện KTTH.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài nguyên và môi trường trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” ra sao?

Tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2022 có quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài nguyên và môi trường trong đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” như sau:

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc xây dựng, ban hành khung hướng dẫn thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp theo dõi, sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh theo hướng KTTH.

- Thực hiện đúng thời hạn, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Huỳnh Minh Hân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về tư cách tham gia dự thầu
Hỏi đáp pháp luật
Bộ kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển công nghiệp dược
Hỏi đáp pháp luật
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý nợ công được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào