10:22 | 13/07/2022
Loading...

Trách nhiệm Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

Trách nhiệm Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030? Trách nhiệm Bộ Tài chính trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 như thế nào? Trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 như nào? Xin được giải đáp.

Trách nhiệm Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục IV Điều 1 Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, hạ tầng Internet dùng chung thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân; đảm bảo kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; có chính sách ưu đãi về dịch vụ Internet và dịch vụ công nghệ thông tin đối với người học, đội ngũ nhà giáo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, ban hành các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu có liên quan với cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp;

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Trách nhiệm Bộ Tài chính trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

Theo Tiểu mục 3 Mục IV Điều 1 Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Bộ Tài chính như sau:

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Chương trình theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

Tại Tiểu mục 4 Mục IV Điều 1 Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

a) Chủ trì tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, địa phương có liên quan bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào