11:09 | 14/06/2022
Loading...

Quy định về nội dung điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?

Quy định về nội dung điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam? Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được tổ chức thế nào? Quy định về việc thành lập và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định về nội dung điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Xin chào, anh/chị cho tôi hỏi: Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có những nội dung nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp thắc mắc theo quy định mới. Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 54 Luật chứng khoán 2019 quy định điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có các nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh;

- Mục tiêu, phạm vi hoạt động và các dịch vụ được cung cấp;

- Vốn điều lệ; cách thức tăng, giảm vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng vốn;

- Tên, địa chỉ và các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu;

- Phần vốn góp hoặc số cổ phần và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu;

- Người đại diện theo pháp luật;

- Cơ cấu tổ chức quản lý;

- Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông;

- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);

- Thể thức thông qua quyết định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Chế độ kế toán, kiểm toán được áp dụng;

- Việc thành lập các quỹ, cơ chế sử dụng quỹ; nguyên tắc sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ và chế độ tài chính khác;

- Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được tổ chức thế nào?

Tôi đang tìm hiểu các quy định điều chỉnh về hoạt động chứng khoán, cho tôi hỏi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được tổ chức thế nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới. Cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 53 Luật chứng khoán 2019 quy định cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Quy định về việc thành lập và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thành hành lập và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định thế nào theo quy định mới? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

Trả lời: Căn cứ Điều 52 Luật chứng khoán 2019 quy định việc thành lập và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam như sau:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Lê Bảo Y

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp mới nhất về Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải có những nội dung nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nội dung điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào